İSTİGRAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİGRAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİGRAK: Gark olmak, dalmak. * Dalgınlık. * Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek. * Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek. * Gr: "El" harf-i ta'rifinin, isimleri umumi hale koyması. * Edb: Fazla mübalâğa. (Bak: Lâm-ı istiğrak)

İSTİGRAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİGRAK: Gark olmak, dalmak. * Dalgınlık. * Ist: Seraba kapılmak. Manevî bir hal ile hayret ve taaccübden bayılmak derecesine gelmek. * Tas: Dalgınlıkla, zihni bütün bütün meşgul olmak. Aşk-ı İlâhî ile dünyayı unutup kendinden geçmek. * Gr: “El” harf-i ta’rifinin, isimleri umumi hale koyması. * Edb: Fazla mübalâğa. (Bak: Lâm-ı istiğrak) Devamını Oku

 • İGRAK: Suya batırmak, boğmak. * Kabı doldurmak. * Edb: İmkânsız bulunan mübalâğa. Devamını Oku

 • İGRAKİYYAT: Aşırı büyültmelerle ve mübâlâğalarla söylenen sözler. Devamını Oku

 • İSTİGRAKKÂR: f. Kendinden geçen, dalgın, müstağrak. Dalgın halde olan. Devamını Oku

 • LÂM-I TA’RİF VEYA LÂM-I İSTİĞRAK: Kelimenin mânâsını umuma teşmil ettiği için, istiğrak mânâsı verilir. El-i istiğrak veya harf-i ta’rif de denir. Meselâ: Hamd kelimesi herhangi bir hamdi ifâde ettiği halde; El-Hamd dediğimiz zaman her ne kadar hamd varsa, bütün hamd ve senâlar mânâsına gelir. Bu, harf-i ta’rif ile olur. Harf-i ta’rif bir kelimeyi belirsiz halden Devamını Oku

 • İSTİ’LA: (Ulüv. den) Yükselmek. Üste çıkmak. Yüce olmak. Terfi’ eylemek. Galib olmak. * Gr: Bir şeyin bir şey üzerine çıkması. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin, üst damağa kalkmasına denir. (Bak: Müsta’liye) Devamını Oku

 • İSTİ’TAB: Kendinden razı, hoşnut etme. Devamını Oku

 • İSTİĞFAR: (Gufran. dan) Afv dilemek. Cenab-ı Hak’tan kusurlarının affedilmesini, günahlarının bağışlanmasını dilemek. Tevbe etmek. Yalvarmak. ” Estağfirullâh” demek.(Cehennem azabını intaç eden büyük bir günahı işleyen bir adam, Cehennem’in tehdidatını işittikçe istiğfar ile ona karşı siper almazsa bütün ruhiyle Cehennem’in ademini arzu ettiğinden küçük bir emare ve bir şüphe Cehennem’in inkârına cesaret veriyor. L.)(Şeytanın mühim bir Devamını Oku

 • EHL-İ İSTİĞRAK: Manevi bir coşkunlukla kendinden geçmiş hâle giren zatlar. Devamını Oku

 • EHL-İ İSTİĞRAK: Manevi bir coşkunlukla kendinden geçmiş hâle giren zatlar. Devamını Oku

 • İSTİHALE: Bir şeyin terkib ve asıl şeklinin başka hâle değişmesi. Başkalaşmak. * Mümkün olmayış, imkânsızlık. Devamını Oku

 • İSTİNKÂR: Bilmemezlikten gelmek. * İnkâr etmek. * Bilmediği bir şeyi sormak. Devamını Oku

 • HATT-I İSTİVÂ: f. Dünyanın kuzey ve güney kutuplarına aynı uzaklıkta olduğu ve dünyayı iki müsavi parçaya böldüğü farzedilen dâire çizgisi. * Ekvator. * Mevlevi semahânesinde, şeyhin oturduğu post ile meydan kapısı ortasında farzolunan çizgi. Devamını Oku

 • İSTİBKA: Devâmını istemek. Bâki ve dâim kılmak. Devamını Oku

 • İSTİHAL: Müstehak olmak, bir şeye ehil olmak. * Kolaylık elde etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar