İSTİGNA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİGNA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİGNA: Cenab-ı Hak'tan başka kimsenin minneti altına girmemek. * Gönül tokluğu. Elindekini kâfi bulmak. Zenginlik istememek. Muhtaç olmayıp zengin olmak. * Nazlanmak. * Azamet ve tekebbür etmek.

İSTİGNA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİHARE: Tefe’ül. Sual sorup cevap istemek. * Hayırlı olmayı istemek. * Hayran olmak, şaşmak, taaccüb etmek. * Bir işin hayırlı olup olmıyacağı niyetiyle abdest alıp, dua edip rüya görmek üzere uykuya yatma. Devamını Oku

 • İSTİGRAB: Şaşırmak, garib bulmak, taaccüb etmek, tahayyür. Devamını Oku

 • İSTİBTAN: Gizliliğe, bir kimsenin iç işlerine vakıf olmak. Devamını Oku

 • İSTİ’SAM: İsmetli olmayı istemek. Temizlik istemek. Günah ve ayıplardan temiz olmak. Devamını Oku

 • İSTİKLÂL: (Kıllet. den) Kendi başına olmak, kimseye bağlı olmayış, müstakil oluş. * Az bulma, kâfi görmeme. * Rey sahibi olup keyfi iş görme ve başkasının emrine ve fikrine tâbi olmaktan uzak kalma. Devamını Oku

 • İSTİRDAF: Beraber olmayı istemek, beraber gitmeği arzu etmek. Devamını Oku

 • İSTİHAL: Müstehak olmak, bir şeye ehil olmak. * Kolaylık elde etmek. Devamını Oku

 • İSTİLANE: Bir şeyi mülâyim görmek, mülâyim bulmak. Devamını Oku

 • TAGANNİ: (Gınâ. dan) Muhtaç olmamak. * Kâfi bulmak. * Zengin olmak. * Şarkı söylemek. Bir ibareyi makamla okumak. * Bir şâirin birisini medih veya hicvetmesi. Devamını Oku

 • İSTİCAB: Vâcib olmak. Hak etmek. Devamını Oku

 • İSTİHBAB: Bir şeyi iyi ve güzel addetmek. * Dost edinme. * Müstehab etmek ve olmak. Devamını Oku

 • İSTİFAZA: Feyz alma, feyz bulma, feyizlenme. İlim, irfan ve mânevi zenginlik kazanma. Devamını Oku

 • İSTİBSAR: Basiretli olmak. Düşünceli, hesaplı ve dikkatli iş yapmak ve hareket etmek. Devamını Oku

 • İSTİTBA’: Tâbi olmayı istemek. Peşinden sürüklemek. Devamını Oku

 • İSTİKMAL: Bir şeyin olgunluğa, kemale erdirilmesi. İkmal etmek. Eksiksiz ve tam oluş, tam ve kâmil olmak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar