İSTİFHAM-I ANİNNEFY Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİFHAM-I ANİNNEFY kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİFHAM-I ANİNNEFY: Nefyi olmayan sual sormak. Meselâ: Cenab-ı Hakk'ın ruhlara: Ben Rabbiniz değil miyim? diye sorması gibi. Buna istifham-ı takrirî de denir. (Bak: Bezm)

İSTİFHAM-I ANİNNEFY ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİFHAM-I İNKÂRÎ: Gr: Menfî cihetle sual sormak. (İnkâr ettiğini bildirir şekilde “Olmaz” diyen birisine karşı, “Olur mu? diye sormak gibi.) Devamını Oku

 • İSTİFHAM: Sual sorup anlamak. Anlamak için sormak. * Edb: Cevap istemek için değil, daha çok dikkati çekmek, hisleri kuvvetlerdirmek maksadıyla soru şeklinde söylemek san’atıdır. Şefkat, sevgi, hayret, kin ve nefret gibi duyguların te’siri altında vuku bulur. Meselâ:(Nerde Ertuğrul’u koynunda büyütmüş obalar?Hani Osman gibi Orhan gibi gürbüz babalar?Hani bir şanlı Süleyman Paşa, bir kanlı Selim?Ah bir Devamını Oku

 • MÂ-İ İSTİFHAMİYYE: Sual için kullanılan kelimenin başında gelir. (Mâhâzâ: Bu nedir? Mâindek: Yanındaki nedir?) suallerinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • BEZM-İ ELEST: Cenab-ı Hak ruhları yarattığında “Ben Rabbiniz değil miyim? meâlinde: $ diye sorduğunda, ruhlar, $ “Evet Rabbimizsin” diye cevap vermeleri ânına “Elest meclisi” veya “Bezm-i elest” tabir edilir. Devamını Oku

 • İSTİFHAMÎ: İstifhama ait, sormağa dair. Devamını Oku

 • İSTİFHAM EDATLARI: Gr: Arabçada: E, men, keyfe, ma. Devamını Oku

 • SÜKÛT-İ İSTİFHAM: İstifham sessizliği. Devamını Oku

 • SÜKÛT-İ İSTİFHAM: İstifham sessizliği. Devamını Oku

 • KALÛ BELÂ: Cenab-ı Hak ruhları yaratıp, onlara Rabbiniz değil miyim, meâlinde: “Elestü Bi-Rabbiküm” buyurduğunda, ruhlar: “Evet Rabbimizsin” meâlindeki Kalu Belâ diye cevap verdiklerini bildiren Kur’andaki bir tâbirdir. (Bak: Bezm-i elest) Devamını Oku

 • SIFÂT-I SELBİYE: Cenab-ı Hakk’ın vahdaniyet, kıdem, beka, kıyam-ı binefsihi, muhalefetün-lilhavâdis gibi sıfatlarıdır. Mânalarında nefiy olduğu için “Selbî” denir. Meselâ: Vahdaniyet, çokluğun; kıdem, fâniliğin nefyi olduğu gibi. (Bak: Sıfât-ı zâtiye) Devamını Oku

 • MÜFHAM: Susturulmuş, iskât edilmiş olan. Devamını Oku

 • İFHAM: İkna edip sükût ettirmek. Delil göstermekle ve isbat etmekle galip gelmek. Devamını Oku

 • BEYAN-I İFHAMİYE: Bildirmek ve anlatabilmek için yapılan açıklama. Devamını Oku

 • ELEST: $ Rabbiniz değil miyim? (meâlinde olan âyet-i kerimenin kısaltılmış işaretidir.) (Bak: Bezm-i elest, Kalubelâ) Devamını Oku

 • TESLİS: Üçleme. Hristiyanların so adan uydurdukları ve dinlerinin esasında olmayan bir akidedir ki; bazılarının hâşâ, Cenab-ı Hakk Üçdür, bazıları da Üçü birdir diyerek, Allah’a şerik ve ortak tanımaları. Cenab-ı Hakk’ı Üç Unsurdur diye tevehhüm etmeleri. (Ekanim-i selâse de denir.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar