İSTİFADE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSTİFADE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSTİFADE: Faydalanmak. Faydalanmağa çalışmak. * Anlayıp öğrenmek. * Tahsil etmek.

İSTİFADE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • SADEGÎ-İ İFADE: İfade sadeliği. Devamını Oku

 • RİFADE: Yara üstüne sarılan bez. * Ziyâfet. Devamını Oku

 • İFADE-İ MERAM: Dilek ve maksadını anlatmak. Devamını Oku

 • İFADE-İ TAHRİRİYE: Yazı ile anlatış. Devamını Oku

 • İFADE-İ ŞİFAHİYYE: Ağızdan söyleyerek, şifahî olarak ifade ederek. Devamını Oku

 • İFADE-İ CEBRİYYE: Zoraki ifade. * Mat: Cebir işaretleri ile maksadını anlatma. Devamını Oku

 • İFADE: Anlatmak. Söylemek. * Fayda vermek, fayda tutmak. Devamını Oku

 • İSTİ’MAL: (Amel. den) Kullanmak. Faydalanmak. Devamını Oku

 • İSTİMTA’: (Temettü. den) Faydalanma, menfaati olma. Devamını Oku

 • İSTİFSAR: İfade isteme. Sorma. Sorup anlama. Devamını Oku

 • İSTİFTA: Fetva istemek. Şeriata ait bir mes’ele hakkında salâhiyetli zatlardan hakikati öğrenmek. (Bak: Fetva) Devamını Oku

 • HÜSN-Ü TELAKKİ: (Hüsn-i telakki) İyi anlayış. İyi kabul ediş. Güzel telâkki etmek. Anlayış gösterip iyi niyetle kabul etmek. Devamını Oku

 • İSTİ’DAD: Bir şeyin kabulüne ve kazanılmasına olan fıtrî meyil. * Kabiliyet. Akıllılık. Anlayışlılık. Allah Teâlâ Hazretlerinin (C.C.) insanlara ve sâir mahluklara tevdi buyurduğu kabiliyet kuvveleri. Devamını Oku

 • AHZETMEK: Almak. Tasarrufuna dahil etmek. Tahsil etmek. Devamını Oku

 • ZE’R: Kerih görmek. İğrenmek. Nefret etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar