İŞRİRAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İŞRİRAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İŞRİRAK: Ağlaya ağlaya boğulma derecesine gelme.

İŞRİRAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İGTİRAK: (Gark. dan) Suya batma, gark olma, suda boğulma. * Soluğu kuvvetle içe çekme. Devamını Oku

 • HUDUS: Yeniden meydana gelme. So adan peyda olma. Yok iken vücuda gelme. Devamını Oku

 • TEMEYYÜ’: Sulanma, sulu hâle gelme. Akma. Cıvıklaşma, sıvı hâle gelme. Devamını Oku

 • İNHİNAK: Boğulma. * Bunalma, nefesi kesilme. Devamını Oku

 • HABE: f. Sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma. Devamını Oku

 • HABE: f. Sıkılma, bunalma, darlanma, boğulma. Devamını Oku

 • MAKDEM: (C.: Makadim) (Kudum. dan) Dönüp gelme. Gelme. Devamını Oku

 • İHTİNAK: (Hank. dan) Boğazın sıkılıp tıkanmasından dolayı nefes alamama. Boğulma. Devamını Oku

 • TEYESSÜR: Kolaylıkla husule gelme. * Muvaffakiyet ve başarı ile bitme. Devamını Oku

 • BÜDÜV: Görünür hâle gelme. Aşikâr olma. Zâhir hâle gelme. Devamını Oku

 • ULUHİYET-İ SÂRİYE VE HAYAT-I SÂRİYE: Vahdet-ül vücud ehlince kullanılan tasavvufî tabirler olup; İlâhî sıfatların ve hayatiyetin eşyaya sirayet etmesi, yani tecelli etmesi mânasında olan bu tabirlerden, ehil olmayanlar; Allah’ın tecessümünü veya eşyaya hulûl’ünü veya eşya ile ittihad ve ittisal’ini zu’metmek gibi bâtıl vehimlere düştüler.Bu mes’eleye dair Mesnevi-i Nuriye’den nakledeceğimiz veciz bir paragraftan bu tabirler daha Devamını Oku

 • RAKİK Ü NİZÂR: İnce ve zayıf. Devamını Oku

 • ALÂ-MERATİBİHİM: Rütbesine ve derecesine göre sırasıyla. Devamını Oku

 • MÜZEYYİFÂNE: f. Alay derecesine, hakaret edercesine. Aşağı görürcesine. Devamını Oku

 • YAKÎN: Şüphesiz, sağlam ve kat’i olarak bilmek.(Yakîn: Ma’rifet ve dirayetin ve emsalinin fevkinde olan ilmin sıfatıdır. İlm-i yakîn denir, ma’rifet-i yakîn denilmez. Ayn-el yakîn: (kelimenin merfu hali ayn-ul yakîndir.) Göz ile görür derecede veya görerek, müşahede ederek bilmek. Meselâ; uzakta bir duman görüyoruz. Orada ateşin varlığını ilmen biliyoruz, demektir. Bu bilme derecesine ilm-el yakîn deniyor. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar