İSPARÇENE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSPARÇENE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSPARÇENE: İtl. Halatın üzerine sarılan kendir ve ip. * Halatı meydana getiren üç boy bükmenin beheri.

İSPARÇENE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ISPARÇANA: Halatın üzerine sarılmış olan ip. * Halatın yapıldığı bükmelerin herbiri. Devamını Oku

 • KABURGA: Göğüs kemiklerinin beheri. Göğüs kemiklerinin bel kemiğine bağlanmak suretiyle meydana getirdikleri şeklin bütünü. * Gemi, sandal, kayık gibi deniz nakil vasıtalarının hayvan kaburgasına benzeyen ve omurga üzerine kaldırılan eğri ağaçları. Devamını Oku

 • ENE: Ben. * Gr: Birinci şahıs zamiri. (Bak: Enaniyet) Devamını Oku

 • MEN ENE: Ben kimim? Devamını Oku

 • ÇALÇENE: t. Durmayıp konuşan, geveze. Devamını Oku

 • ŞENŞENE: Usul. Âdet. Devamını Oku

 • MÜVELLİD: Tevlid eden, husule getiren, doğuran. Doğurtan kimse. Meydana getiren. Devamını Oku

 • MUHASSIL: Husule getiren. Hâsıl eden. Meydana getiren. Devamını Oku

 • MÜFREDAT: Bir bütünü meydana getiren şeylerin her biri. * Bir şeyin içindekiler. * Basit ve gayr-i mürekkeb şeyler. * Toptan mâlum olan şeylerin tafsilâtı, birer birer zikrolunmuşları. * Edb: Tek tek ve ayrı ayrı beyitler. * Gr: Bir ibareyi meydana getiren kelimelerin her birisi. * Tıb: Her biri kendi başına bir devâ olan edviye-i basiteden Devamını Oku

 • DERECE: (C.: Derecât) Yukarıya çıkacak basamak. * Dairenin bölündüğü dilim. 360 kısmın beheri ki, açıları ölçmeye yarar. * Termometrenin bölündüğü kısımların beheri. Mertebe, paye. * Miktar, rütbe. Devamını Oku

 • CÜMMEL: (Cümel) Harflerin, sayı kıymetine göre hesaplanması. Ebced. (Bak: Ebced) * Bir kaç urganın birleştirilmesinden meydana gelmiş olan çok kalın gemi halatı. Devamını Oku

 • SİLSİLE: Birbirine bağlanan, bir sıra meydana getiren şey. Zincir. Zincir gibi birbirine ekli ve bitişik olan. * Soy, sop. * Sıradağ. * Seri. Dizi. * Ard arda gelen şeylerin meydana getirdiği sıra. Devamını Oku

 • BERARENDE: f. Üste getiren, üzerine çıkaran. Devamını Oku

 • PALAMAR: Büyük gemileri karaya bağlamak yahut demir gomneye bedel lengere rabtetmek için kullanılan halat. * Büyük halat. (O.T.D.S.) * Vaktiyle muharebelerde silâh olarak kullanılan ve yük kaldırmak için kullanılan sırıklar. (Sanat Ansiklopedisi) Devamını Oku

 • ECZÂ-YI ŞERİFE: Kur’ân-ı Kerim’i meydana getiren otuz cüz. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar