İSNADAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSNADAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSNADAT: (İsnad. C.) İsnadlar. Bir kimseye yükletilenler, nisbet edilenler.

İSNADAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSNAD: Bir söz veya haberi birisine nisbet etmek. * Peygamberimiz’in (A.S.M.) sözlerini sırası ile kimlerden nakledildiğini bildirmek. * Bir nesneye, bir şeye dayanmak. * Birisi için, bir şeyi yaptı demek. İftira etmek. Devamını Oku

 • AZY: Bir kimseyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etme. Devamını Oku

 • İSNADİYYAT: İsnad ile ilgili düşünceler. * Aslı esası olmadığı halde birisine isnad edilen sözler. Devamını Oku

 • İNTİSAB: (Nisbet. ten) Bir yere, bir kimseye mensub olmak. Mâiyyetine girmek. Bağlanmak. Devamını Oku

 • MÜELLEFET-ÜL KULUB: Asr-ı Saadette kalbleri te’lif için mübâşeret edilenler. İslâmiyete ısındırmak için kıymet vererek farklı ve lütufla muamele edilenler. Devamını Oku

 • İSNADÎ: İsnad etmekle alâkalı. Devamını Oku

 • İZAFE(T): Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak. * Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak. * Mal etmek. * Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması. Devamını Oku

 • İZAFE(T): Bir şeyi bir kimseye veya bir şeye nisbet etmek, yakın etmek. İsnâd etmek. Katmak, katıştırmak. * Bir şey üzerine meylettirmek, havale olmak, bağlanmak. * Mal etmek. * Gr: İki isimden meydana gelen bağlılık tamlaması. Devamını Oku

 • ESANİD: İsnadlar. Senedler. Devamını Oku

 • TENASÜB: Uygunluk, uyma, tutma. Yakınlaşma. * Nisbet, kıyas. * İki adet birbirine nisbet edilerek yapılan hesap usulü. * Edb: Mânaca birbirine uygun kelimeleri bir arada söze güzellik vermek maksadı ile zikretmek. Devamını Oku

 • MÜSNED: (C.: Mesânid) İsnad edilmiş, nisbet edilmiş olan. * Gr: Haber (yüklem). Meselâ: “Bu yazı güzeldir” cümlesindeki (güzeldir) kelimesi gibi. * Edb: Açık olmayan heceye (kapalı heceye) de müsned denir. * Ehl-i Hadis ıstılahınca: Müsned; içindeki metinler, senetleri ile mezkur olan hadis kitabı demektir. Müellifin her sahabeden gelen rivâyetleri kendine kadar olan isnadları ile bir Devamını Oku

 • BÜRAKA: Bütün gün yüzünü süsleyen kadın. * Yemek sırasında bir kimseye kızıp, yemeği kimseye vermeyip yalnız yiyen kadın. Devamını Oku

 • HAYR-İ MUKAYYED: Bir kimseye hayırlı olduğu halde, diğer bir kimseye göre zararlı ve şer olan şey. Devamını Oku

 • İSNAD-I EFİKE: Yalan isnad etme. İftira atma. Devamını Oku

 • İZAFETEN: İsnad etmek suretiyle, isnad ederek, ona bağlıyarak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar