ISGA’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

ISGA’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

ISGA': Söylenilen bir sözü dinleyip kabul etme ve yapma. * Söylenilen bir sözü kulak verip dinleme. * Meyl etmek. * Eksiltmek.

ISGA’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTİMA’: (Sem’. den) Dinlemek. Kulak vermek. Dinleyip kabul etmek. İşitmek. Devamını Oku

 • ISAHA: Kulak verip dinleme. Devamını Oku

 • İZDİCAR: Nasihatı dinleyip kabul etme. Söylenen sözü dinleyip tutma. Devamını Oku

 • TEMHİD: (Mehd. den) Döşeme, yayma, düzeltme. * İskân etme. * Bir maddede özür, bahane beyan eylemek. * Özür sahibinin özrünü kabul ile tasdik eylemek. * Serd etme, izah etme, arz etme. * Mukaddeme yapma. Hazırlama. Devamını Oku

 • TEKEYYÜF: Bir keyfiyet kabul etmek. Eksiltmek veya noksan etmek. Keyfiyetlenmek. * Keyiflenmek. Devamını Oku

 • İBTİYAR: Seçip kabul etme. * Kavga yapma, dövüş etme. * Güçsüz, zaif ve kuvvetsiz olma. Devamını Oku

 • MİSMA’: (C.: Mesâmi’) (Sem’den) Kulak. * Hastanın iç organlarını dinlemeğe yarıyan âlet. Devamını Oku

 • İHTİTAL: Gizli söylenen sözü dinleme. Kulak kabartma. Devamını Oku

 • İCHAF: Zulüm etme, gaddarlık. * Gidermek. * Noksan etmek, eksiltmek. Devamını Oku

 • İCABE(T): Kabul olmak. Kabul etmek. * Râzı olma, rızâ gösterme, muvafakat etme. Devamını Oku

 • SA’Y: Çalışma, Çalışıp çabalama. Gayret sarfetme. Bir maksadın meydana gelmesi için elden geleni yapma. * Hızlı yürüme. * Cür’et etme. * Ziyaret etme. * Gammazlık yapma. * Ist: Hac veya Umre’de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir. (Bak: Himmet) Devamını Oku

 • MÜTENASSIH: (Nush. dan) Nasihat dinleyip uslanan. Öğüt kabul eden. Devamını Oku

 • İSTİBDAL: (Bidl ve Bedel. den) Değiştirmek, değiştirilmek. * Bir vakfı mülk ile mübadele etmek. * Birşey verip yerine başka şey istemek. * Askerliği biten erlere tezkere verip yenilerini almak. Devamını Oku

 • ADEM-İ KABUL: İsbatı tasdik etmemek. Şek, hükümsüzlük. İman hükümlerini lâkaydlıkla karşılamak, nefy ve inkâr etmek, kabul etmemek, göz kapamak gibi câhilâne bir hükümsüzlük. Bir terk, bir cehl-i mutlak. (Kabul etmemek başkadır. İnkâr etmek başkadır. Adem-i kabul, bir lâkaydlıktır, bir göz kapamaktır ve câhilâne bir hükümsüzlüktür. Bu surette, çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı, Devamını Oku

 • İTAAT: Alınan emre uymak. Söz dinlemek. İnkıyad etmek. Boyun eğmek. Âmirin meşru emirlerini dinleyip ona göre hareket etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar