İSFENCİYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İSFENCİYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İSFENCİYE: Süngerler.

İSFENCİYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSFENC: Sünger. Devamını Oku

 • İSFENCE: (İsfencî) Süngere benzer, sünger biçiminde, süngerimsi. Devamını Oku

 • YEŞB (YEŞF-YEŞM): Yeşim denilen taş. Devamını Oku

 • ULUHİYET-İ SÂRİYE VE HAYAT-I SÂRİYE: Vahdet-ül vücud ehlince kullanılan tasavvufî tabirler olup; İlâhî sıfatların ve hayatiyetin eşyaya sirayet etmesi, yani tecelli etmesi mânasında olan bu tabirlerden, ehil olmayanlar; Allah’ın tecessümünü veya eşyaya hulûl’ünü veya eşya ile ittihad ve ittisal’ini zu’metmek gibi bâtıl vehimlere düştüler.Bu mes’eleye dair Mesnevi-i Nuriye’den nakledeceğimiz veciz bir paragraftan bu tabirler daha Devamını Oku

 • İ’DADİYE: Hazırlığa ait. Hazırlığa mahsus. * Orta tahsili veren okullar. Vaktiyle rüşdiyeden so a gidilip yüksek mekteblere girebilmek için lâzım gelen bilgileri öğreten okul. Sultaniyelerden aşağı olan mekteb. Devamını Oku

 • DI’LİYE: Deve kuşunun dişisi. Devamını Oku

 • TA’BİYE: Askerleri bir arazide düşmana karşı tam tedbir ve nizam üzere yerleştirme. * Muharebe toplarının yeri, istihkâm parçası. * Muvaffakiyet için kullanılan vâsıtalar. (“Tabya” yanlıştır) Devamını Oku

 • TA’DİYE: Tecavüz ettirmek, geçirmek. * Gr: Bir fiili müteaddi hâle koymak. Meselâ: “Gülmek. den: Güldürmek. Ölmek. den: Öldürmek” gibi. Devamını Oku

 • TA’RİYE: Soyma. Çıplaklaştırma. Devamını Oku

 • TA’NİYE: İncitmek. Devamını Oku

 • TA’LİYE: Yükseltme. Devamını Oku

 • MA-HİYE: O şey ki. Devamını Oku

 • TE’ZİYE: Eziyet etme, cefa çektirme. Devamını Oku

 • TE’LİYE: İbadet ettirmek. Devamını Oku

 • TE’SİYE: Teselli verme, avutma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar