İŞCAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İŞCAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İŞCAR: (Şecer. den) Ağaç yetiştirme. Ağaçlandırma.

İŞCAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • EŞCAR: (Şecer. C.) Ağaçlar. Devamını Oku

 • BELÂG: Eriştirme, yetiştirme. * Maksada uyan güzel ifâde. Kâfi gelme, kifâyet. Devamını Oku

 • İ’DAD: Hazırlama. Yetiştirme. Geliştirme. Devamını Oku

 • PERVERİŞ: f. Besleme, besleyiş. Beslenme. * Terbiye etme, yetiştirme, eğitme. Terbiye edilip yetiştirilme, eğitilme. * İlerleme, terakki. Devamını Oku

 • MENAL: Yetiştirme, nâil olma, kavuşma. * Ele geçirilen şey. Nâil ve sahib olunan şey. Devamını Oku

 • BAB(A): f. Evlat sahibi erkek. Ata, ecdat. * Gemi halatlarının bağlandığı yer. * İnşaatta ağırlıkların bindirildiği direk. * Mânevi rehber, şeyh. * Bektaşi şeyhi. * Hayırhah ve muhterem. * Daha çok zencilerde olan bir hastalık cinsi.Aile reisi babadır. Babanın hayatta en büyük eseri, yetiştireceği hayırlı evlâttır. Evlâdın yaptığı hayır ve sevap işleri, onu yetiştiren babanın Devamını Oku

 • İNHA: Bir hususu resmen bildirme, tebliğ. * Bir memurun daha üst makamdaki bir memura bir maddeyi hâvi olmak üzere yazdığı kağıt. * Ulaştırma, yetiştirme. Devamını Oku

 • İNHA: Bir hususu resmen bildirme, tebliğ. * Bir memurun daha üst makamdaki bir memura bir maddeyi hâvi olmak üzere yazdığı kağıt. * Ulaştırma, yetiştirme. Devamını Oku

 • TEBEDDÜ’: Ehl-i Sünnetten iken başka mezhebe girme. * Dinini değiştirme. İrtidad. * İyi olan ahlâkını bozup değiştirme. Devamını Oku

 • TAGYİR: Başkalaştırma. Değiştirme. Bozma. * İyiden kötüye değiştirme. Devamını Oku

 • ŞİCAR: Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç. * Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç. * Kapı ağacı. * Deve alâmetlerinden bir alâmet. Devamını Oku

 • ŞİCAR: Kapı ardına koyup sürgü olarak kullanılan ağaç. * Kiremit tahtası altına konulup çakılan ağaç. * Kapı ağacı. * Deve alâmetlerinden bir alâmet. Devamını Oku

 • CARİ: Akan, akıcı. * Geçmekte olan. * İnsanlar arasında mer’i ve muteber ve mütedavil olan. Devamını Oku

 • İCAR: Kiralamak. Kiraya vermek. * Kira parası. Devamını Oku

 • CAR: Faydasız bağırıp çağırmayı ve gevezeliği ifade eder ve ekseriya mükerrer kullanılır. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar