IRZA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

IRZA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

IRZA: Çayırlık, çimenlik. Otu bol olan yer.

IRZA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ÜKSUM: Çimenlik yer. Çayırı bol ve güzel olan bahçe. Devamını Oku

 • REFREF: Kuşu çok olan çimenlik, kır. * Mânevi bir binek. * Dalları salkım salkım olan ağaç. * Kenar saçağı. * Yeşil elbise. * İnce yumuşak kumaş. * Döşek. * Cennet. Devamını Oku

 • Fİ’L-İ ŞENİ’: Irza vuku bulan tasallut hakkında kullanılan bir tabirdir. Bununla birlikte, mutlaka cima’ manâsına değildir. Devamını Oku

 • PÜŞTE-İ BAĞ: Çimenlik, çayırlık. Devamını Oku

 • RAG: f. Çimenlik, çayırlık, bahçelik, bağlık. * Dağ eteği. Devamını Oku

 • GİYA-ZAR: f. Çayır, çimenlik, otluk. Devamını Oku

 • GİYA-ZAR: f. Çayır, çimenlik, otluk. Devamını Oku

 • ÇEMENİSTAN: f. Bahçe, çimenlik. Devamını Oku

 • RAVZA: Sulu yer, bahçe, bostan, çimenlik yer. Devamını Oku

 • RAVZAT: (Ravza. C.) Bahçeler. Çimenlik ve ağaçlık yerler. Devamını Oku

 • SEBZEZAR: f. Çayırlık, çimenlik, yeşillik. * Bostan, sebze tarlası. Devamını Oku

 • RAVVAH: Rahat ettirmek. (Bak: Ravh)RAVZ : Bahçeler. Ağaçlık ve çimenlik yerler. Devamını Oku

 • RİYAZ: (Ravza. C.) Bahçeler. Ağaçlık, çimenlik yerler. Yeşil bahçeler. Devamını Oku

 • MÜSENNA: Kat kat olan. * İkili. İki bölümden meydana gelmiş olan. İki kat olan, iki noktalı olan, iki defa nâzil olan Sure-i Fâtiha. Gr: İki şahsa veya iki şeye delâlet eden kelime. (Bak: Seb’ul-mesâni) Devamını Oku

 • HAKÎM: Hikmetle muttasıf olan ve mevcudatın hakikatına vâkıf olan. Hikmet mütehasssı. İlm-i hikmette mütebahhir ve mütehassıs olan. İş ve emirleri hikmetli ve yanlışsız olan. * Tabib, doktor. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar