İRTİCAÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İRTİCAÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İRTİCAÎ: (İrticaiye) İrtica ile alâkalı.

İRTİCAÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İRTİCA: Ummak, ümidetmek, rica etmek. Devamını Oku

 • HİCA: Bulmaca, bilmece. Devamını Oku

 • HİCA: Bulmaca, bilmece. Devamını Oku

 • CAİBE: (C.: Cevâib) Halkın ağzında gezen haber. Devamını Oku

 • CAİL: Yapan, bir şey veren, kılan. * Yaratıcı. (Bak: Ca’l) Devamını Oku

 • CAİR: Mâni, engel. * Eğri. * Çok, kesîr. * Eziyet eden. Cevreden. Zulmeden. Devamını Oku

 • CAİZ: Mümkün, olur, olabilir. * Fık: Yapılması sahih ve mübah olan herhangi bir fiil veya akit. Devamını Oku

 • İLTİCA: Sığınmak. Melce’ ve penaha varmak. Birinden himâye istemek. Devamını Oku

 • CAİZE: (Cevaz. dan) (C.: Cevaiz) Azık, yol yiyeceği. * Hediye, armağan, bahşiş. * Edb: Eskiden takdim olunan medhiyeli bir şiire veya bir san’at eserine karşılık olarak verilen para, hediye ve bahşişler. Devamını Oku

 • FİCA: Birdenbire, ansızın. Devamını Oku

 • CA ÜBA: f. Gönül alan, gönül kapan dilber. Devamını Oku

 • DÜCA: Zulmet, karanlık. Devamını Oku

 • KÜCA: f. Nereye? Nasıl? Devamını Oku

 • RİCA: Yalvarmak, niyaz eylemek. * Canib. Taraf. (Bak: Recâ) Devamını Oku

 • CAŞİRİYYE: Kuşluk vakti yenen yemek. Kuşluk yemeği. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar