İRFAH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İRFAH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İRFAH: Refaha ulaştırma, rahata kavuşturma.

İRFAH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜREFFEH: (Rüfuh. dan) Terfih edilmiş, rahata, refaha kavuşturulmuş. * Nizam-ı hâle, refah ve huzura kavuşmuş olan. Devamını Oku

 • İSTİRFAH: (Refh. den) Refah, rahatlık ve bolluk isteme. * Rahatlık ve bolluk içinde bulunma. Devamını Oku

 • GÜŞAD-I DİL: Gönül açılması. Gönlün refaha kavuşması. Devamını Oku

 • TEREFFÜH: Refaha ermek. Bolluk ve rahatlık içinde geçinmek. Bolluğa kavuşmak. Devamını Oku

 • MÜREFFİH: (Rüfuh. dan) Rahatlandırıcı, rahat ettirici. * Refaha eren. Rahat ve bolluğa kavuşan. Devamını Oku

 • İNALE: Kavuşturma, vâsıl etme, nâil etme, ulaştırma. * Yemin, kasem, and. * İhsanda bulunma, bağışta bulunma. Devamını Oku

 • RESÜL-ÜR RAHAT: Resül-i Ekrem’in (A.S.M.) bir ismidir. Kendisine tâbi olup onun getirdiği hakikatları tasdik ve iman ile insanlar büyük nimetlere ve rahatlara mazhar olduklarından kendisine bu isim verilmiştir. Ve kendisi buyurmuştur ki: “Ben dinin doğruluğu ve kolaylığı için peygamber gönderildim.” … İnsanlara en büyük selâmeti ve rahatı bahş eden Resül-i Ekrem’in (A.S.M.) getirdiği İlâhî hakikatlar, Devamını Oku

 • MERHUM: (Rahm. den) Kendine rahmet edilmiş. * Rahmete kavuşmuş. Dünyanın sıkıcı ahvâlinden kurtulup rahmet-i İlâhiyeye kavuşmuş olan. Dünya imtihanından kurtulup, vazifesini bitirmiş, paydosa kavuşmuş olan. (Vefat etmiş müslüman hakkında söylenir.) Devamını Oku

 • İLTİKA: Rast gelmek. Buluşmak. Kavuşmak. * Kavuşturulmak. Devamını Oku

 • MÜTELAKİ: (Lika. dan) Telâki eden. Kavuşmuş, ulaşmış. Kavuşan. Devamını Oku

 • TELAKİ: Kavuşma. Buluşma, birbirine kavuşma. Devamını Oku

 • TELAKİ: Kavuşma. Buluşma, birbirine kavuşma. Devamını Oku

 • İKBALMEND: f. Bahtiyar, mutlu, saadetli, talihli. * Refaha, büyük bir makama erişen. Devamını Oku

 • TERFİH: Ferahlandırma. Refaha erdirme. Rahat ve bollukla yaşamasına sebeb olma. Devamını Oku

 • VASL: Âşığın sevdiğine kavuşması. Kavuşmak. * Birleştirmek, ulaştırmak. * Gr: Ulama, ekleme. * Edb: Sözü teşkil eden cümlelerin atıf ve rabt suretiyle birbirine bağlı olarak yazılması usulü ki, buna Sebk-i Mevsul da ta’bir edilir. * Bir kelimenin sonundaki harfi, bir so aki lâfzın sesli harflerle başlayan ilk hecesine birleştirmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar