İRCA-İ İNAN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İRCA-İ İNAN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İRCA-İ İNAN: Atın dizginini çevirme, başka tarafa yöneltme.

İRCA-İ İNAN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ITLAK-I İNAN: Dizginini salıverme. Başıboş bırakma. Devamını Oku

 • SARF: (C.: Süruf) Harcama, masraf, gider. * Fazl. * Hile. * Men etme. Bir kimseyi yolundan ve işinden ayırıp başka tarafa yöneltme. * Farz. * Gr: Bir lisanı meydana getiren kelimelerin değişmesinden, birbirinden türemesinden bahseden ilim şubesi. Kelime bilgisi. Kelime şekli bilgisi. Morfoloji. Tasrif çeşitlerini, isim ve fiil nevilerini öğreten ilim. * Para bozma. Devamını Oku

 • MÜN’ATIF: Bir tarafa doğru teveccüh etmiş. Meyillenen, bir tarafa yönelen. Mütemâyil, meyledici. Devamını Oku

 • İMALE: Bir tarafa meylettirmek. Bir tarafa eğmek. * Benzetmek. * Mal vermek. * Edb: Bir heceyi vezne uydurmak için uzatarak okumak. Devamını Oku

 • KEBC: Davarı durdurmak için dizginini çekmek. Devamını Oku

 • TESDİD: (Sedd. den) Hayırlı işe doğru yöneltme. * Doğrultma, doğrultulma. Devamını Oku

 • HELYOSTAT: Yansıyan güneş ışınlarını, belli bir doğrultuya yöneltmeğe ve bu doğrultuda tutmaya yarayan bir ayna ile bir ayar sisteminden meydana gelen tertibat. Devamını Oku

 • MEYLETMEK: Bir tarafa doğru eğilmek. Bir tarafa yönelmek. * Sevgisini vermek, eğilmek. Gönül vermek. Devamını Oku

 • TELVİYE: Bükme, burma, çevirme, kıvırma. Devamını Oku

 • İRCA-İ KELÂM: Sözü yine maksada çevirme ve getirme. Devamını Oku

 • İNANGERDAN: f. Dizgin çevirme, geri dönme. Devamını Oku

 • İRCA-İ NAZAR: Bakışı gerilere çevirme, mâziye bakma. Devamını Oku

 • TEBERRA: Uzak durma. Sevmeyip yüz çevirme. Devamını Oku

 • TEBERRA: Uzak durma. Sevmeyip yüz çevirme. Devamını Oku

 • LEVC: Ağız içinde lokma veya başka bir şeyi döndürüp çevirme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar