İRADÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İRADÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İRADÎ: İrade ile alâkalı, iradeye dâir.

İRADÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İRADE-İ SENİYYE: Padişahın, bir işin yapılması veya yapılmaması hakkında verdiği emir. İrade eskiden şifahî, yani ağızdan emir vermek, yahut kendi el yazısı ile yazmak suretiyle verilirdi. So adan iradeler mabeyn baş kâtibinin imzasını taşıyan yazılı kâğıtla bildirilmeğe başlamıştır. * Çok yüksek ve mühim yerden gelen emir. Devamını Oku

 • İRADE: İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman. * Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç.(İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlardır. İradenin zıddı kerâhet; ihtiyarın zıddı icâb ve ıztırardır. İrade, hakikatte dâima ma’duma taalluk eder. Çünkü, bir emrin husûl Devamını Oku

 • İRADE: İstek, arzu. Dilemek. Emir. Ferman. * Bir şeyi yapmak veya yapmamak için olan iktidar, güç.(İrade, ihtiyardan daha geniştir, umumidir. İhtiyar, taraflardan birini diğerine tafdil ile beraber tercihtir. İrade; yalnız tercihtir. Mütekellimler bazan iradeyi ihtiyar mânasında kullanmışlardır. İradenin zıddı kerâhet; ihtiyarın zıddı icâb ve ıztırardır. İrade, hakikatte dâima ma’duma taalluk eder. Çünkü, bir emrin husûl Devamını Oku

 • MİRADE: Mancınık taşı. Devamını Oku

 • FÜRADE: Yalnızlık. Devamını Oku

 • RADE: Faide, menfaat. Devamını Oku

 • CÜRADE: Soyulmuş nesne. Devamını Oku

 • İRADET: İrade, istek, dileme. * Gönül isteği. Devamını Oku

 • İRADE-İ İLÂHİYE: Külli irade. Allah’ın emri ve isteği. Devamını Oku

 • İRADE-İ ZÂTİYE: Bir adamın kendi arzu ve isteği. Devamını Oku

 • İRADE-İ ŞÂHANE: Padişahın emri, fermanı, buyruğu. Devamını Oku

 • İRADE-İ KÜLLİYE: Külli irade. Allah’ın her şeye şâmil olan emri ve iradesi. Devamını Oku

 • MEŞİET: Meşiyyet. Dilemek. İrade. Arzu. Matlub. Murad. İstek. Devamını Oku

 • BÜRADE: Eğeden çıkan talaş ki, “bürâde-i zeheb, bürâde-i fizza ve bürâde-i hadid” denir. Devamını Oku

 • İRADAT: (İrade. C.) İstemeler, buyruklar, iradeler, emirler, fermanlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar