İNTİFAÂH-I RİE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNTİFAÂH-I RİE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNTİFAÂH-I RİE: Akciğerin şişmesi.

İNTİFAÂH-I RİE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ZÂTÜLCENB: (Zât-ül cenb) Tıb: Akciğer zarı iltihabı. Akciğer veremi. Devamını Oku

 • ZÂT-ÜR RİE: Akciğer zarı iltihabı. Devamını Oku

 • RİE (RE’): Akciğer. Devamını Oku

 • RİETEYN: İki akciğer. Devamını Oku

 • RİAT: (Rie. C.) Akciğerler. Devamını Oku

 • RİBA-İ FAZL: Tartılan veya ölçülen bir cins eşyanın kendi cinsi karşılığında fazlasıyla satılması. Meselâ: Bir kilo buğdayı aynı cins bir kilo yüz gramla değiştirmek gibi.(Beşerin hayat-ı içtimaiyesinde bütün ahlâksızlığın ve bütün ihtilâlâtın menşei iki kelimedir. Birisi: “Ben tok olduktan so a başkası açlıktan ölse bana ne…” İkincisi: “Sen çalış, ben yiyeyim..” Bu iki kelimeyi de Devamını Oku

 • HARAHİR: (Harhara. C.) Tıb: Akciğerden gelen hırıltılar. * Uykuda iken horlamalar. Devamını Oku

 • SEKERAT-ÜL MEVT: Ölüm halindeki kimsenin kendinden geçmesi, can çekişmesi hali. Devamını Oku

 • FEGA: Buğdayın çürümesi. * Hurma koruğunun çürümesi ve çürüğü. Devamını Oku

 • SEHUM: Hâlin ve durumun değişmesi. Yüzün renginin değişmesi. Devamını Oku

 • SUHAF: Akciğer veremi. Devamını Oku

 • BİLSAM: f. Zâtülcenb, akciğer zarı iltihabı. Devamını Oku

 • İSABET-İ AYN: Göz değmesi, nazar değmesi. Devamını Oku

 • DENİYYE: Kaftan düğmesi, elbise düğmesi. Devamını Oku

 • AKL-I BEŞER: İnsan aklı. İnsan düşüncesi.(Kur’anın hakaik-ı İlâhiyeye dair beyanatı ve tılsım-ı kâinatı fethedip ve hilkat-ı âlemin muammasını açan beyanat-ı kevniyesi, ihbarat-ı gaybiyenin en mühimmidir. Çünkü: O hakaik-ı gaybiyeyi hadsiz dalâlet yolları içinde istikametle onları gidip bulmak, akl-ı beşerin kârı değildir ve olamaz. Beşerin en dâhi hükemaları o mesâilin en küçüğüne akıllarıyla yetişmediği mâlumdur. Hem Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar