İNTAK-I Bİ-L HAK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNTAK-I Bİ-L HAK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNTAK-I Bİ-L HAK: Hakk'ın söyletmesi. Cenab-ı Hakk'ın konuşturması. İnayet-i Hak ile hakikatı olduğu gibi dile getirmek.

İNTAK-I Bİ-L HAK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNTAK: Edb: Söylemeğe kabiliyeti olmayanı söyletmek. Onun nâmına konuşmak. Nutka getirmek, söyletilmek. Dile getirmek. Devamını Oku

 • TEKELLÜMÂT-I TESBİHİYE: Cenab-ı Hakk’ı tesbih eden kelâmlar, konuşmalar.(Demek faaliyetten gelen harekât ve zeval bir tekellümât-ı tesbihiyedir ve kâinattaki faaliyet dahi kâinatın ve envâının sessizce bir konuşması ve konuşturmasıdır. M.) Devamını Oku

 • İHKAK-I HAK: Haklıya hakkını vermek. Hakkı, usülü dairesinde yerine getirmek. Devamını Oku

 • HAKİKAT-PEREST: f. Hakkı ve hakikatı seven, hakikata inanan. Dürüst, hakikat âşığı. Devamını Oku

 • İSTİNTAK: Söyletmek. * Huk: Sorguya çekmek. Maznundan işlediği fiile dâir ifade almak. Devamını Oku

 • BÂRİKA-İ HAKİKAT: Hakikatın parıltısı ve parlaklığı. Hakikat nuru. Devamını Oku

 • MÜNTAKİL: (Nakl. den) intikal eden, geçen. Bir yerden bir yere göç etmiş, taşınmış olan. * Miras kalmış. * Karine ile sözün gelişinden anlayan. Devamını Oku

 • MÜNKİR-İ HAKİKAT: Hakkı, hakikatı inkâr eden. * İmansız. Devamını Oku

 • HAKİKAT-I SÂBİTE: f. Sâbit, değişmez hakikat. Devamını Oku

 • DÂD-I HAK: Hak vergisi, Cenab-ı Hakk’ın lütf u ihsanı. Devamını Oku

 • HAKİKAT-BÎN: f. Hakikatı gören, hakikatı anlayan. Hakikatşinas. Hakikata inanan. Devamını Oku

 • HAKK-UL YAKÎN: (Hakk-al yakîn) Mârifet mertebesinin en yükseği. En yakînî bir surette hakikatı müşahede edip yaşamak hali. Ateşin yakıcı olduğunu bütün hislerimizle yakından duyup yaşadığımız gibi. (Bak: Yakîn) Devamını Oku

 • SEBİKE-İ HAK: Hak külçesi. * Mc: İşlenmemiş külçe halindeki altın kıymetinin zâhiren görünmemesi gibi; hakkın bâtıl ile mücadelesinin olmadığı zamanda, hakkın kıymet ve lüzumu derecesinin bir cihette bilinememesi. Devamını Oku

 • MÜDEBBİR-İ HAKÎM: Hikmetle tedbir eden. Her işini çok hikmet ve tedbirle yapan. Cenab-ı Hak.(Evet, hiçten birden hârika bir gürültü ile cevvi konuşturmak ve fevkalâde bir nur ve nar ile zulmetli cevvi ışıkla doldurmak ve dağvâri, pamukmisâl ve dolu ve kar ve su tulumbası hükmünde olan bulutları ateşlendirmek gibi hikmetli ve garâbetli vaziyetlerle baş aşağı, gafil Devamını Oku

 • DÂD-I HAK RÂ KABİLİYYET ŞART NİST: Cenab-ı Hakk’ın lütf u ihsanında kabiliyyet şart değildir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar