İNSANİYETPERVER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNSANİYETPERVER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNSANİYETPERVER: İnsanlığı seven, iyi insan.

İNSANİYETPERVER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNSANİYET: İnsanlık, vicdanlılık. İnsana yakışır hâl ve durum. Devamını Oku

 • URUK-U İNSANİYETKÂRANE: f. İnsanlığa yakışır damar, kök veya huylar. Devamını Oku

 • MİLLİYETPERVER: f. Milliyetini seven. Devamını Oku

 • İNSANİYE: İnsanlar, insan cinsi, beşeriyet. Devamını Oku

 • ALE-L-İNSAN: İnsan hakkında. İnsana dâir. İnsan üzerine. Devamını Oku

 • BEŞERİYYET: İnsanın tab’ ve hilkati ve fıtrî halleri. İnsanlık. Devamını Oku

 • DÂBİRET-ÜL İNSAN: İnsanın ökçe siniri. Devamını Oku

 • İNSAN: (Bu kelimenin aslı, lugat âlimlerince “ins” den geldiği söylenir. Kamusta da kûfiun’a göre “Nisyan” kelimesinden geldiği zikredilmektedir.)Akıl, şuur ve imân ile diğer canlılardan ayrı, Cenab-ı Hakk’ın en mükerrem yarattığı mahluku olup, Rabbanî ni’metleri unutkanlığı dolayısıyla insan denilmiş. * Huy ve ahlâkı yüksek. Terbiyeli.(İnsan binler çeşit elemler ile müteellim ve binler nev’i lezzetler ile mütelezziz Devamını Oku

 • MAKASID-I İNSÂNİYET: İnsanlık maksadları. İnsanlığın gayeleri. Devamını Oku

 • İNSANÎ: İnsana ait, insanla alâkalı. Devamını Oku

 • İNSAN-ÜL AYN: Gözbebeği. Devamını Oku

 • İNSANİYETKÂRÎ: Vicdanlılık, insaniyetlilik. Devamını Oku

 • İNSANİYETKÂR: f. Vicdanlı ve iyi adam, insaniyetli. Devamını Oku

 • İNSAN-I KÂMİL: Güzel huy, ahlâk ve yüksek fazilet sahibi olan kimse. Devamını Oku

 • İNSAN SURESİ: Kur’an-ı Kerim’in 76. Suresi olup “Dehr, Ebrar, Emşac, Hel-etâ Suresi” de denir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar