İNŞAİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNŞAİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNŞAİYYE: İnşâât işleriyle uğraşanlar. Bina ve gemi yapma işleriyle meşgul olanlar.

İNŞAİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNŞAAT: Yapmak, inşa etmek. * Yapı. Bina ve gemi yapımıyla alâkalı işler. Devamını Oku

 • ASHÂB-I YEMİN: Ahid ve yeminlerinde sebât edenler. Kendi kazançlarından ziyâde Cenab-ı Hakk’ın lütuf ve ikrâmına kavuşacakları ümid edilenler. Allah’a itâatleri ve amelleri iyi olup ahirette amel defterleri sağ taraftan verilecek olanlar. Sağcılar. Mukaddesatçılar. Kur’an ve İmân yolunda Allah (C.C.) için çalışanlar ve bunlara taraftar olanlar. Sağlam ve helâl dâiresinde çalışan kimseler. Cennetlik olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEKARRİBÎN: (Mütekarrib. C.) Takarrüb edenler, yaklaşanlar, yakın olanlar. Devamını Oku

 • MÜTEVAGGİLÎN: (Mütevaggil. C.) Çok uğraşanlar, fazla meşgul olanlar. Bir şeyin derinliğine varanlar. Devamını Oku

 • MUVAHHİDÛN (MUVAHHİDÎN): Muvahhidler. Bir Allah’a inanıp, birliğe çalışanlar. Birleyici olanlar. Devamını Oku

 • MÜDAHİLÎN: (Müdahil. C.) Müdahil olanlar, karışanlar, dâhil olan kimseler. Devamını Oku

 • CÜDERA’: (Cedir. C.) Yakışanlar. Lâyık olanlar, liyâkat sahibi olanlar. Devamını Oku

 • ZENBERİYYE: Büyük cins bir gemi. * İri vücutlu, enli erkek. Devamını Oku

 • EGNİŞ: f. İnşa etme, bina yapma. Yapı meydana getirme. Devamını Oku

 • SIDDÎKÎN: Sıddık olanlar, Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar. Hazret-i Ebubekir (R.A.) gibi olanlar ve Onun izini takib edenler. Allah yolunun sadakatte en ileri olanları. Devamını Oku

 • MÜTEAYYİNÂN: (Müteayyin. C.) (Ayn. dan) f. Eşraftan olanlar, ileri gelen kimseler. * Belli ve meydanda olanlar. Taayyün edenler. * Karar verilmişler. Devamını Oku

 • NEKL: Yular. At gemi. * Ezâ, cefâ etmeğe ve işkence yapmağa yarayan şey. Devamını Oku

 • KAZİYE-İ İHTİMALİYYE: Man: Bir şeyin olması veya olmaması mümkün olmak ihtimâli üzerine bina olunan kaziyye. Devamını Oku

 • HAZIRÛN: Meydanda olanlar, gözönünde olanlar. Mevcut ve hazır olanlar. Devamını Oku

 • AHŞAB: Kereste. Tahta. Ağaçtan yapılan bina. * Ağaçtan olanlar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar