İNŞAÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNŞAÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNŞAÎ: İnşaya, yapıya dâir ve müteallik. * Güzel yazmağa dâir.

İNŞAÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEBYİZ: Temizce yazma. Müsveddeden daha iyice bir kâğıda yazma. * Ağartma, beyazlatma. Devamını Oku

 • İMLA: Doldurma, doldurulma. * Yazı yazma. (Dikte) * Bir dildeki kelime ve sözleri doğru yazma bilgisi. * Müddeti mühlet vererek uzatma. Devamını Oku

 • TASHİF: (C.: Tashifât) Yanılarak yanlış kelime yazma. Yazı yazarken kelimeyi yanlış yazma. * Hatâ yapma. * Tağyir etme, değiştirme. Devamını Oku

 • TASDİR: İcra etme. Vaz’ etme. * Başlama. * Başlangıç yazma. * Örtme. * Başa geçirme, başa koyma. * Yazma. * Çıkarma, çıkartma. Devamını Oku

 • İZBAR: Yazma. Yazma ile bildirme. Devamını Oku

 • TENMİK: (Nemk. den) Yazma. Yazılma. * Güzel yazı ile yazma. Devamını Oku

 • FENN-İ İNŞA: Yazı yazma san’atı. (Bak: İnşa) Devamını Oku

 • GİRGİN: Her yere sokulan, herkesle görüşen, sokulgan. * Mensub, alâkalı, müteallik. Devamını Oku

 • KUDDUSÎ: Cenab-ı Hakk’ın Kuddus sıfatına dair ve müteallik. Kusursuz olan Cenab-ı Hakk’a ait. * Kudsi ve temiz olana ait ve ona müteallik. Devamını Oku

 • DEHRÎ: Dehr ve zamana dair ve müteallik. DEHRİYE : Devre ait. Zamana dair ve müteallik. * Âlemin ezelî ve ebedîliğini iddia edip âhirete inanmıyan münkir ve imansız bir fırka. Devamını Oku

 • TEDARÜS: Okuma, yazma. Devamını Oku

 • TAHŞİYE: Derkenar, haşiye yazma veya yazılma. Devamını Oku

 • SELİKA: Güzel söz söyleme ve yazma istidadı. Devamını Oku

 • SELİKA: Güzel söz söyleme ve yazma istidadı. Devamını Oku

 • AGRAFİ: yun. Yazma kabiliyetinin kaybedilmesi. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar