İNSAFKÂR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNSAFKÂR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNSAFKÂR: İnsaflı, insaf sahibi, haksızlık yapmayan.

İNSAFKÂR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MUNSIFÂNE: İnsaflıca. İnsaflılıkla. Devamını Oku

 • EL-İNSAF: İnsaf edilsin, insaf edilmeli, insaf edelim. Devamını Oku

 • SİTEM-KÂR: (C.: Sitemkârân) f. Haksızlık ve zulüm yapan. Zâlim. Devamını Oku

 • MÜKÂBİR: Kendini büyük gören, karşısındakini küçümsüyerek, doğru sözünü kabul etmeyen. Haksız olduğu hâlde hak iddiasında bulunan. Devamını Oku

 • İ’TİSAF: Zulüm ve haksızlık etmek. Doğru yoldan ayrılmak. Haksızlık. Devamını Oku

 • VEZİR: Osmanlı Devleti zamanında en yüksek mülkiye rütbelerine ulaşmış paşa. Hükümdar vekili. Pâdişahın yakınlarından ve onun yükünü üzerine alanlardan, mülkün idaresinde fikir ve tedbir ile meded ve yardım eden. Bu tabir “Vizr” kelimesinden gelir. “Vezr” kelimesinden alınsa; “halkın sığınağı” demek olur. Büyük düstur sahibi veya mühür sahibi kabul edilir. Osmanlı devletinde en büyük, mülkiyede en Devamını Oku

 • MA’DELETGÜSTER: f. İnsaflı, adaletli, vicdanlı ve doğru kimse. Devamını Oku

 • RİŞVET: Bir işi yapmak veya bitirmek için haksız yere alınan mal veya para. (Bak: Rüşvet) Devamını Oku

 • KEBAİR: (Kebire. C.) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah’ı inkâr etmek.-Allah’a şirk koşmak.-Kat’iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah’ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. Yâni, herhangi bir günahı devamlı işleyip durmak.-Namazı, orucu terketmek. Allah yolunda cihaddan kaçmak.-Anaya, babaya âsi olmak. Yalan yere şehadet veya yemin etmek.-Bir kimseyi haksız Devamını Oku

 • NA-DÜRÜST: f. Doğru olmayan. Eğri. * Sağlam, dürüst ve gerçek olmayan. * Yanlış, haksız. Devamını Oku

 • SADAKATKÂR: f. Sâdık, sadakat sahibi. Devamını Oku

 • HAMİYET-KÂR: f. Hamiyetli. Haysiyet ve şeref sahibi. Devamını Oku

 • SEM’-İ HAMİYET: Hamiyet kulağı, insaf ve hakperestlikle dinleyiş. Devamını Oku

 • ZÎ-FİKİR: Fikir sahibi, tefekkür eden. Devamını Oku

 • MUGBİR: Gücenmiş. İğbirar sahibi. * Toz koparan. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar