İNKÂRÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNKÂRÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNKÂRÎ: İnkârla alâkalı.

İNKÂRÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNKÂR: Bilmeme, tanımama. Yaptığını ve söylediğini gizleme. * Yapmadım deme ve ayak direme. * Reddetme. (Bak: Nefy) Devamını Oku

 • ASA-YI İNKÂR: İnkâr değneği. Kabul etmeme. Devamını Oku

 • İNKÂRÎ: İnkârla alâkalı. Devamını Oku

 • ŞİRİNKÂM: f. Tadı damağında kalmış. Devamını Oku

 • İSTİNKÂR: Bilmemezlikten gelmek. * İnkâr etmek. * Bilmediği bir şeyi sormak. Devamını Oku

 • MÜNKİR: (Nekr. den) İnkâr eden, kabul etmiyen, hakikatı tasdik etmiyen, dinsiz. Devamını Oku

 • ZİNKÎR: Tırnak kesintisi. Devamını Oku

 • KÜFR-İ İNKÂRÎ: Aslâ Cenab-ı Hakk’ı tanımayıp, İslâmiyet hakikatlarını ikrar ve tasdik etmemektir. (Evet küfr, mevcudatın kıymetini ıskat ve mânasızlıkla ittiham ettiğinden; bütün kâinata karşı bir tahkir ve mevcudat âyinelerinde cilve-i esmayı inkâr olduğundan; bütün esmâ-i İlâhiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyete olan şehadetlerini reddettiğinden; bütün mahlukata karşı bir tekzib olduğundan; istidad-ı insâniyi öyle ifsad Devamını Oku

 • ADEM-İ İNKÂR: İnkâr etmeme. İnkârsızlık. Devamını Oku

 • İSTİFHAM-I İNKÂRÎ: Gr: Menfî cihetle sual sormak. (İnkâr ettiğini bildirir şekilde “Olmaz” diyen birisine karşı, “Olur mu? diye sormak gibi.) Devamını Oku

 • MÜNKİRÎN: İnkâr edenler, münkir olanlar. Devamını Oku

 • MÜNKİRÂNE: f. Münkircesine, inkâr edercesine. Devamını Oku

 • HÜNKÂR MAHFİLİ: Eskiden camilerde padişahlar için yapılmış olan yerler. Bu mahfiller camilerin zemininden yüksek olarak yapılır ve caminin iç kısmını görmek için kafes konulurdu. Bunun haricinde kafesin birkaç yerinde 20-30 cm. en ve boyunda açılabilir küçük pencereler de bulunurdu. Devamını Oku

 • ŞİRİNKÂR: f. Hoş ve tatlı muamele eden. Devamını Oku

 • ÇÜNKİ: f. Zira, şundan dolayı ki, şuna binaen ki, şu sebebden ki. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar