İNFİRAG-I CÜZ’Î Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNFİRAG-I CÜZ’Î kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNFİRAG-I CÜZ'Î: Bir sıvının kısmen boşaltılması.

İNFİRAG-I CÜZ’Î ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • CİSMEN: Cisim itibariyle, cisim olarak. Vücutça, bedence. Devamını Oku

 • İNFİTAH-I EBVAB: Kapıların açılması. Devamını Oku

 • İNFİRAK-I TURUK: Yolların ayrılması. Devamını Oku

 • İNFİTAH-I EZHAR: Çiçeklerin açılması. Devamını Oku

 • SIFÂT-I ZÂTİYE: (Sıfât-ı lâzime – Sıfât-ı vâcibe) Allah’ın zatından ayrılması mümkün olmayan ve zatına lâzım ve vâcib olan sıfatlar. * Tecvidde: Harflerin zâtından ayrılması mümkün olmayan sıfatlarıdır. (Bak: Sıfât-ı ayniye) Devamını Oku

 • İNFİDAD: (İnfadda) Bir şeyin kırılıp dağılması. Parça parça olma. Devamını Oku

 • BEDUH: Eski yazıda mektub zarfları üzerine yazılması ve zarfa basılan mühüre kazdırılması mûtad ve aslı meçhul bir sözdür. Devamını Oku

 • TILSIM-I MÜŞKİLKÜŞÂ: Açılması ve anlaşılması zor olan İlâhî gizli mânaları, hakikatları açan tılsım. Devamını Oku

 • İSTİZADE: (Ziyade. den) Arttırılmasını arzulama, çoğaltılmasını isteme. Devamını Oku

 • MÜSTA’CEL: Acele yapılması lüzumlu olan, çabuk yapılması gereken. Devamını Oku

 • İSTİRFA’: (Ref’. den) Yapılmasını arzulama. * Yukarı kaldırılmasını isteme. Devamını Oku

 • NEZR: Adak adamak. * Fık: Cenab-ı Hakka ta’zim için mübah bir fiilin yapılmasını deruhde etmek, öyle bir işin yapılmasını kendi nefsine vacib kılmaktır. Devamını Oku

 • İSMEN: Sadece isimle, gerçekten olmayan. Devamını Oku

 • VÂCİB: (Vücub. dan) (C.: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan. * Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah’ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer’an kat’i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. Devamını Oku

 • İSTİSHAB: Fık: Mazide sabit olup bilâhare zâil olduğu bilinmeyen bir şeyin hâlâ devam ettiği sayılmasıdır. (Birisinin ölümüne dair kat’i haber olmasa sağ sayılması gibi.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar