İNDİRA’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNDİRA’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNDİRA': (Su) dağılıp yayılma.

İNDİRA’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İNDÎ: Şahsi. Keyfi. Zati. Kendine göre. * Bana göre. Bence. Devamını Oku

 • İND: Arapçada zaman veya mekân ismi yerine kullanılır. Hissî ve manevî mekân. Maddî ve manevî huzura delâlet eder. Nezd, huzur, yan, vakt, taraf gibi mânâlara gelir. Gayr-ı mütemekkindir. Yani harekeleri değişmez. İzafete göre zamanı ifade eder (Min) harf-i cerriyle birleşebilir. Bazan da zarf olmaz. Bazan kalb ve ma’kul irade olunur. Yani, bazan huzur-u kalbîye delâlet Devamını Oku

 • HİND: Hindistan’ın kısa adı. * Bir kadın adı. (Asr-ı saadette Hazret-i Hamza’nın ciğerlerini yiyen kadın, Ebu Süfyan’ın karısı.) * Fetva metinlerinde kadını temsil etmek üzere kullanılan umumi isimlerden birisi. Diğerleri: Fatıma, Hatice, Zeyneb. Devamını Oku

 • FİND: Dağ burnu. Devamını Oku

 • İNDİRAC: Dahil olma. İçeri girme, katılma. * Nesil tamamen tükenip halefi kalmama. Devamını Oku

 • İNDİSAS: Toprak altına gömme. Devamını Oku

 • İNDİYYAT: (İndî. C.) Birinin kendince uydurduğu şeyler. Bir kimsenin kendi görüş ve inanışına göre söylediği sözleri. Devamını Oku

 • İNDİFAÎ: Püskürme ile alâkalı. * Püskürük. Devamını Oku

 • HİNDÎ: Hind’e ait. * Hind ahalisinden olan, Hindli. * Bugün konuşulan Hind dillerinin en yaygın ve tanınmış olanı. * Güzel sanatlarda kullanılan ve Hind’de yapıldığı için de bu ismi alan bir kağıt cinsi. Devamını Oku

 • İNDİBAG: Deri tabaklama. Devamını Oku

 • İNDİMAM: Pişman olma. Devamını Oku

 • İNDİMAL: Yara iyi olma, kapanma. Devamını Oku

 • KÜND: Biçimsiz, yakışıksız, kısa. * Kesmez, kör. * Yiğit, cesaretli, cesur. * Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa. Devamını Oku

 • EVİND: f. Hud’a, hile, aldatma, oyun. Devamını Oku

 • CÜND: Er, asker. Ordu. * Bir kimsenin yardımcıları. * Şehir. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar