İNDELİCAB Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNDELİCAB kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNDELİCAB: (İnd-el icab) İcab ettiği zaman, gerekince, iktiza ettiğinde.

İNDELİCAB ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • HASBEL İCAB: (Hasb-el icâb) Durum icabı olarak, hâl ve durum iktiza ettiği için, durum dolayısıyla. Devamını Oku

 • MİNDEL: Hırslı, doymaz ve açgözlü insan. Yırtıcı kimse. * Zorba, eşkiya. Devamını Oku

 • CABİYE: (C.: Cevâbi) Cemaat. * İçinde su toplanan büyük havuz. * Şam diyarında bir şehir adı. Devamını Oku

 • İHTİCAB: Örtünme. Saklanma. Gizlenme. Perdelenme. * Doğumun belirli zamanından fazla uzaması. Devamını Oku

 • İSTİHKÂMAT-I DÂHİLİYE: Bir istihkâmın iç tarafında, icab ettiği zaman yapılan müstakil sığınaklar. Devamını Oku

 • İCABÎ: Müsbet. İcaba âit, icaba dair. * Lâzım, gerekli, zarurete müteallik. Devamını Oku

 • ŞİCAB: Divit kapağı. * Her nesnenin ağzına, yarığına ve gedik yerine koyup tıkadıkları nesne. Devamını Oku

 • İCAB: Lâzım. Gerekli. Lüzum. Sebeb olmak. * Ist: Akitlerde ilk söylenen söz. Bir mal sahibinin müşteriye karşı, “Bu malımı sana şu kadar paraya sattım” demesidir. Müşterinin de kabul etmesine dair olan sözüne “kabul” denir. Şer’i ıstılahta buna “icâb ve kabul” denir. Devamını Oku

 • İCRA-YI İCABÎ: Lüzum eden muamelenin yerine getirilmesi. Devamını Oku

 • HİCABÎ: Zar ve perde ile alâkalı ve ona müteallik. Perde ve örtüye âit. * Mahcub. Utangaç. Devamını Oku

 • HİCAB: Perde. Örtü. Hâil. * Utanma. Kendini kusurlu bilip insanlar arasından çekilmek. * Men’etmek. * Allah ile kul arasındaki perde. * Setretmek. Gizlemek. Devamını Oku

 • BÎ-HİCAB: Hicabsız, perdesiz, âşikâr olarak. Devamını Oku

 • MÜCAB: Cevabı verilmiş olan. Kabul cevabı almış olan. * Duası, istediği kabul edilen. Devamını Oku

 • İSTİCAB: Vâcib olmak. Hak etmek. Devamını Oku

 • EBU CABİR: Ekmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar