İNCİRAD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İNCİRAD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İNCİRAD: Mücerred olma, tecrid edilme, soyunma.

İNCİRAD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TECRİDEN: Tecrid ederek. Tek olarak. * Mücerred (soyut) olarak. Tekliyerek. Devamını Oku

 • TECERRÜD: Soyunma, çıplak olma. * Evli olmama. * Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah’a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma. * İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme. * Herşeyden boş olma. (Bak: Mücahede) Devamını Oku

 • TECERRÜD: Soyunma, çıplak olma. * Evli olmama. * Tas: Mâsivadan alâkasını kesip, Allah’a müteveccih olup, ibadet ü taatla meşgul olma. * İman ve İslâmiyete mücahidane ve fedakârane bir tarzda hizmetle iştigal etme. * Herşeyden boş olma. (Bak: Mücahede) Devamını Oku

 • MÜCERREDÂT: (Mücerred. C.) Mücerred mefhumlar. Mücerredler. Devamını Oku

 • İNTİKAZ: Bozulma. * Çözülme, battal edilme.İNTİMA’Â : Birine mensub olma, intisâb etme. Bir kimseye bağlanma. * (Kuş) bir yerden uçup, başka bir yere konma. Devamını Oku

 • METRUKİYYET: (Terk. den) Terk edilme, boşanmış olma. * Bırakılmışlık, kullanılmazlık. * Bir işten çekilip uğraşmama. Devamını Oku

 • MÜCERREDÂT-I SIRFE: Mücerredin ta kendisi, en mücerred olan. Devamını Oku

 • İSTİZALE: (İzale. den) Yok edilme, izale olma. Devamını Oku

 • IKHÂR: Kahr etme, kahr edilme, kahr edilmiş olma. Devamını Oku

 • MUHACCEB: Perdelenmiş, tecrid edilmiş. Perde ile ayrılmış. Devamını Oku

 • TEARRİ: (Uryet. den) Soyunma. Çıplaklaşma. Devamını Oku

 • TEARRİ: (Uryet. den) Soyunma. Çıplaklaşma. Devamını Oku

 • HÜSN-Ü MÜCERRED: Gayr olsun olmasın bizzat güzel olan şey. Bazı âza veya çizgilerin mütenasib terkib ve tertibiyle hâsıl olan hüsün, hüsn-ü mücerred değildir. Şartları zâil olsa, hüsün de zâil olur. Fakat, vücud, hayat, iman gibi varlıklar hüsn-ü mücerreddir ve bizzat güzeldirler. Güzellikleri başka şeylere bağlı değildir. * Hariçte maddi vücudu olmayan, ancak aklen mevsufsuz düşünülebilen Devamını Oku

 • MÜCERRED: (C.: Mücerredât) Yalnız, tek. * Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına. * Çıplak, soyulmuş. * Tek başına yaşayan, evlenmemiş, bekâr. * Edb: Kur’ân yazısında noktasız harflerle yazılı mensur veya manzume. Bu şekil yazıya mahzuf veya mühmel de denir. * Fls: Müşahhas olmayan. Vücuda gelmiş eşya ve ef’âlin şekil ve suretlerinden ayrı olarak düşünülen Devamını Oku

 • TESELLÜB: Soyunma. * Kocası ölen kadının, zinetli elbisesini çıkarıp, matem elbisesini giymesi. (Bu iyi bir âdet değildir.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar