İN’AMPERVER Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İN’AMPERVER kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İN'AMPERVER: f. Nimetlerle bezeyen, çok nimet veren. Tehlikelerden sâlim kılan.

İN’AMPERVER ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MÜN’İM: Nimet veren, yedirip içiren. Devamını Oku

 • MÜTRIK: Nimet veren, nimetlendiren. Devamını Oku

 • MÜNEVVİL: Nimet veren. İhsan eden. Devamını Oku

 • MUFADDIL: Faziletlendiren, iyilik eden ve nimet veren. Devamını Oku

 • MENNAN: İhsanı bol. Çok çok ihsan eden. En çok nimet veren. (Allah) Devamını Oku

 • VELİ-Nİ’MET: Nimet veren. Nimeti muhafaza edip ihsan eden. Devamını Oku

 • AHİYYEN ŞERAHİYYEN: (Süryanice) Hannân, Mennân, Rahmân ve Rahim olan. Çok çok nimet veren. Devamını Oku

 • AHİYYEN ŞERAHİYYEN: (Süryanice) Hannân, Mennân, Rahmân ve Rahim olan. Çok çok nimet veren. Devamını Oku

 • ŞEKUR: Çok şükreden. Allahın (C.C.) lütuflarına karşı pek fazla memnuniyetini, sevincini gösteren. Az şükredene dahi çok nimet veren Allah (C.C.). (Bak: şükr) Devamını Oku

 • CİHAN-ÂRÂ: f. Cihanı süsliyen, dünyayı bezeyen. Devamını Oku

 • İN’AM: Nimet vermek. İhsan etmek. * Doğruya sevketmek, hidâyete ulaştırmak. * İyilik etmek, bahşiş vermek. * Tar: Osmanlı İmparatorluğu zamanında yeniçerilerin aylıklarına yapılan zam. (Bak: Nimet) Devamını Oku

 • BEYT-İ ATİK: Kâbe-i Muazzama. (Çok eskiden beri Cenab-ı Hak tarafından her türlü tehlikelerden korunduğu ve kurtarıldığı ve hiçbir kimsenin ona mâlik olmayıp aslının hür olduğundan kinaye olarak bu isim verilmiştir.) Devamını Oku

 • MUÎR: Ödünç olarak veren. Borç veren. Karz-ı hasen tarzında veren. Devamını Oku

 • MÜSMİR: Hayır veren, meyve veren, faydalı netice veren. Devamını Oku

 • MÜNİR: Nurlandıran, nur veren, ziya veren, ışık veren, parlak. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar