İN-ŞAE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İN-ŞAE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İN-ŞAE: Eğer isterse, istediği gibi...

İN-ŞAE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KEYFEMÂ YEŞÂ’: Nasıl isterse, istediği gibi. Devamını Oku

 • FA’ALÜN LİMA-YÜRİD: “Kayyumiyet sırrıyla ve faaliyet-i daimesiyle her an istediğini istediği gibi yapar.” meâlinde bir âyettir. Devamını Oku

 • ŞAE: Diledi, istedi, murad eyledi. Devamını Oku

 • MUCİB-İ BİZZAT: İster istemez kendisi işi yapmaya mecbur olan. Serbest ve istediği gibi hareket edemeyen. (Meselâ: Güneş ışığının, güneşin kendi zâtının zaruri neticesi olması gibi.) Devamını Oku

 • ŞART VE CEZA FİİLİNDEN TEREKÜB ETMİŞ CÜMLEYE ŞART VE CEZA CÜMLESİ DENİR. MESELÂ: (MEN YATLUB YECİD: Kim isterse bulur) cümlesinde olduğu gibi. Devamını Oku

 • HARÎME: Bir kimsenin, istediği gibi kulanabilecek hakka sahib olduğu malı. Devamını Oku

 • GAŞEMŞEM: Şecaatinden kimseye baş eğmeyen. * Başını döndürüp yabana iltifat etmeyen. * Zulmedici. * Methi istediği gibi yapamamak. Devamını Oku

 • HÜRR: Kimsenin baskısı, zorlaması olmadan meşru’ dairede istediği gibi yaşayabilen. * Esir veya köle olmayan. Serbest. Devamını Oku

 • TEŞHİYE: “Gönlün ne isterse sana vereyim” demek. Devamını Oku

 • VELEV: Eğer, gerçi, her ne kadar da, hatta, ister, isterse. Devamını Oku

 • ME’MUR: Emir ile hareket eden. Emir altında olan. Vazifeli. Kendi istediği gibi olmayıp başka emre göre çalışan. Bir emir alan. Bir işe tâyin olunmuş adam. Devamını Oku

 • MAŞAALLAH: Allah’ın istediği gibi. * Allah korusun, Allah saklasın (meâlinde duâdır.) Devamını Oku

 • REŞİD(E): Doğru yolda giden, hak yolunda olan. * Akıllı, iyi davranan. Ergin, olgun. * Büluğ çağına girmiş kimse. * Doğru yola sevkeden, hayra delâlet eden. * Fık: Malını muhafaza hususunda aklı eren, istediği gibi meşru yolda sarfedebilen kimse. Devamını Oku

 • MÜCAHİD: Cihad eden. Çalışan. Din için çalışan. Düşmanlara karşı koyan. Çarpışan. * Fık: Allah (C.C.) yolunda gönüllü olarak cihada iştirak etmek istediği halde nefakadan, silâh ve saireden mahrum olan gazi demektir. Âyet meâli: “Bizim uğrumuzda mücahede edenlere mutlaka yollarımızı gösteririz ve hiç şüphe yok ki, Allah muhsinlerle -Allah’ı görür gibi ibadet eden mücahidlerle- beraberdir. (Sure Devamını Oku

 • VERÎŞ: Yürümek ve seğirtmek istediği hâlde sahibi engel olan davar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar