İMAD Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İMAD kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İMAD: Direk, kolon. * Temel, esas. * Kuvvet. * Bir kavmin reisi ve başta geleni. * Yüksek bina.

İMAD ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MAD: Yumuşak taze ot. Devamını Oku

 • İ’TİMAD: (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak. Devamını Oku

 • İ’TİMAD: (İtimad) Güvenerek bağlanmak. Emniyet etmek. Bir şeye kalben güvenip dayanmak. Devamını Oku

 • MA-BİHİ-L-İ’TİMAD: İtimada vesile ve sebep olan şey. Devamını Oku

 • İNCİMAD: Donma. Buzlanma. Sertleşme. Devamını Oku

 • KİMAD: Sıcak bez ile âzâyı kızdırmak. Devamını Oku

 • İNHİMAD: Ateşi sönmeyip alevi geçme. Devamını Oku

 • İGTİMAD: (Gamd. dan) (Kılıç) kılıfına girme. * Karanlıkta görünmez olmak. Devamını Oku

 • MADİH: (Medh. den) Öven, medheden. Devamını Oku

 • MADİYAN: f. Dişi at. Kısrak. Devamını Oku

 • HASSA: (C.: Havass) İnsanın kendisine tahsis ettiği şey. Bir şeyde bulunup başkasında bulunmayan şey. Bir şeye mahsus kuvvet. Te’sir. Menfaat. * Adet ve alâmet. Ekâbir, kavmin ileri geleni. Devamını Oku

 • BÜNLAD: f. Destek, payanda, duvar, set. * Temel. Esas, bina. Devamını Oku

 • TEŞKİLÂT-I ESASİYE: Anayasa. Kanun-u esasî. Devletin temel kuruluş şeklini tayin eden ve teşrinin yani meclisin, hükümetin ve mahkemelerin salâhiyetleri nasıl kullanılacağını; vatandaşların umumi hak ve hürriyetlerini gösteren temel kanunlardır. Devamını Oku

 • ÂSİYE: Kederli, hüzünlü kadın. * Sütun, kolon, direk. * Hz. Musa’yı (A.S.) Nil nehrinden çıkararak büyütüp yetiştiren kadın. Firavunun zevcesinin ismi. Devamını Oku

 • RÜKN: Direk. Esas. * Kuvvet. * Bir şeyin en fazla sağlam olan tarafı veya köşesi veya temeli. * Bir cemaatin ileri gelenlerinden olan. * Nüfuzlu, kuvvetli ve ehemmiyetli kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar