İLTİYAM-PEZİR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İLTİYAM-PEZİR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İLTİYAM-PEZİR: f. İyi olabilir, kapanabilir yara.

İLTİYAM-PEZİR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İLTİYAM-NÂPEZİR: f. İyi olmaz, kapanmaz yara. Devamını Oku

 • TAKARRUH: (Karh. dan) Yara derinleşip büyüme. * Yara çıban olma. Devamını Oku

 • RİFADE: Yara üstüne sarılan bez. * Ziyâfet. Devamını Oku

 • ÂMİZ-GÂR: f. Uygun, münâsib, yaraşır. Devamını Oku

 • ZAHMKÂR: f. Yaralayıcı, yara açan. Devamını Oku

 • ALGI: (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir Devamını Oku

 • FİGÂR: f. Ceriha, yara. * İncinmiş, yaralı, müteessir manalarına gelir ve birleşik kelimeler yapılır. Meselâ: Dil-figâr $ : Yüreği yaralı. Devamını Oku

 • MA’BUDİYYET: Mâbud oluş. Kendine ibâdet edilmeğe lâyık olan, ki bu sıfat ancak Allah’a mahsustur. Uluhiyyet.(İşte şu vaziyette bir insana hakiki ma’bud olacak; yalnız, her şeyin dizgini elinde, her şeyin hazinesi yanında, her şeyin yanında nâzır, her mekânda hâzır, mekândan münezzeh, aczden müberra, kusurdan mukaddes, nakstan muallâ bir Kadir-i Zülcelâl, bir Rahim-i Zülcemâl, bir Hakîm-i Zülkemâl Devamını Oku

 • YÜMKİN: Olabilir, mümkün olur. Devamını Oku

 • CERİHA: Yara. Çürüklük. Devamını Oku

 • CÜRAH: Yara. Devamını Oku

 • MÜMKİN: Olabilir veya olmayabilir. İmkân dahilinde olan. Mümkün. Devamını Oku

 • MUHTEMEL: (Haml. den) Olabilir. Mümkün. Ümid edilir. Kabil. Me’mul. Devamını Oku

 • NEDİB: Yara izi kalan âzâ. Devamını Oku

 • DAMİYE: Tıb: Kanı akan yara. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar