İLM-İ NÜCUM (İLM-İ TENCİM) Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İLM-İ NÜCUM (İLM-İ TENCİM) kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İLM-İ NÜCUM (İLM-İ TENCİM): İlm-i Ahkâm-ı Nücum da denir. Yıldızların ahvalinden, hareketlerinden mâna çıkarmağa çalışmak ve araştırmak ilmidir.

İLM-İ NÜCUM (İLM-İ TENCİM) ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TENCİM: Yıldız ilmi ile uğraşmak. Yıldızların hareketlerinden mâna çıkarmağa çalışmak. Devamını Oku

 • TENCİR: Korkutmak. Devamını Oku

 • TENCİYE: (Necât. dan) Kurtarma. Devamını Oku

 • TENCİC: Şâd etmek. Sevindirmek. Devamını Oku

 • TENCİS: (Necâset. den) Pisleme, murdarlaştırma, pis etme. Devamını Oku

 • TENCİD: Evin içini nakışlı bezlerle süslemek. * Kahraman yapmak. Devamını Oku

 • KOZMOĞRAFYA: yun. Yıldızların yerlerinden ve hareketlerinden bahseden ilim. Felekiyyat. İlm-i hey’et. Devamını Oku

 • TENCİZ: Sona erdirme. Sonuçlandırma, neticelendirme. * Sözünü yerine getirme. Devamını Oku

 • İDBAK: Ulaştırmak. Yapıştırmak. * Tecvidde: Harf okunduğu zaman dilin üst damağa yapışmasına denir. Bu sıfatın harfleri. Sad, dad, tı, zı’dır. İsimlerine müdbaka denir. (Bak: İtbak) Devamını Oku

 • MÜSNEDÜN İLEYH: Özne, fail. Edebiyatta sözün birinci rüknüne denir. Kendine isnad edilen. (Nahivde buna mübtedâ denir) Devamını Oku

 • İLM-İ BEDİ’: İlm-i beyânın üç bölümünden üçüncü bölümüdür ki, bediiyat da denir. Muktezâ-yı hâle uygun bir kelâmın lâfız ve mânâ bakımından daha da güzelleştirilmesinin kaidelerinden bahseder. Bu kaidelere Edebî San’atlar da denir.Her şeyin güzellik cihetlerinden bilhassa Arabi terkiblerden bahseder, kelâmın güzelliğini ve muktezâ-yı hâle mutabakatını ve vuzuh-u delâletini işitmeğe ve ruha mülâyim ve hoş gelecek Devamını Oku

 • SEGAR: (C.: Süğür) Ön dişler. * Ağız. (Dar geçit ağızlarına ve diğer yerlerin boş olan korku yerlerine de denir.) * Yaş hıyar. Devamını Oku

 • NİDA’: Seslenmek, çağırmak, haykırmak, bağırmak. Ses vermek. * Gr: ünlem (!) Devamını Oku

 • İZHAR: Açığa vurma. Meydana çıkarma. * Göstermek. Zâhir ve âşikâre ettirmek. * Yalandan gösteriş. * Tecvidde, iki harfin arasını birbirinden ayırıp açarak ihfâsız, idgamsız olarak okumaya denir. Bu sıfatın harfleri Huruf-ı halk denilen harflerdir. Devamını Oku

 • İCHAR: (Cehr. den) Sesle okuma. * Ortaya çıkarma, zuhur ettirme, meydana çıkarma, açıklama. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar