İLLİYYE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İLLİYYE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İLLİYYE: (Ulliyye) En şerefli, yüksek.

İLLİYYE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ULLİYYE: (İlliyye) Yüksek tabaka. En yüksek. En şerefli. * Çardak. Devamını Oku

 • ULLİYYE: (İlliyye) Yüksek tabaka. En yüksek. En şerefli. * Çardak. Devamını Oku

 • DÂMEN-İ MUALLÂ: Yüksek şerefli dâmen, muallâ etek. * Mc: Yüksek namus sâhibi. Devamını Oku

 • MAALÎ: şerefler. Yükseklikler. * Yüksek fikirler. * şerefli vazifeler. Devamını Oku

 • SİYER-İ SENİYYE: Yüksek ahlâk ve yüksek vasıflar. Hazret-i Peygamberin (A.S.M.) yüksek ahlâk ve vasıflarına dair yazılan kitab. Devamını Oku

 • İLLİYYUN: (İlliyyîn) (Aliyyu. C.) Cennetin en yüksek tabakası. Ahirete giden tam kâmil mü’minlerin yeri. Hafaza meleklerinin divanları ismidir ki, salihlerin amelleri oraya yükseltilir. Ahirette yüksek dereceye, dergâh-ı rızâya en yakın olan derecedir. Devamını Oku

 • MAKAMAT-I ÂLİYE: Yüksek şerefli mevkiler, makamlar. Yüce makamlar. Devamını Oku

 • TA’ZİR-İ EŞRAF: Ümera, yüksek tüccar, köy a’yanı gibi şerefli kimseler hakkındaki ta’zirdi ki, ya bilvasıta ilâm suretiyle veya mahkemeye celbedilerek bilmuvacehe ihtar suretiyle yapılır. Devamını Oku

 • EAZZ: Galip. * Daha aziz, daha şerefli, en şerefli, azizler. Devamını Oku

 • MİHRAB: Camide imamın namaz kılarken cemaatin önünde durduğu yer. * Şiddetli harbeden cengâver. Bahadır. * Evin şerefli yüksek yeri, çardak. * Meclisin sadrı ve ekrem mevzii. * Mc: Harb âleti. * Orman. * Melikin hususi makamı. * Mc: Şeytan ve hevâ ile muharebe edecek yer. * Ümit bağlanan yer. Devamını Oku

 • EŞREF: En şerefli. Daha şerefli. En iyi, en güzel. Devamını Oku

 • İZZET-İ İSLÂMİYE: İslâmi izzet. Müslüman olanın her hususta daha şerefli, daha çalışkan, daha izzetli olması hâleti. Diğer dinlerdekilerden ve dinsizlerden izzetli ve şerefli olmaları hâleti. Devamını Oku

 • TÂK-I MUALLÂ: Yüksek şerefe. Yüksek kubbe. * Yüksek haysiyet ve şeref sahibi. Devamını Oku

 • SEMİYYE: Yüce, yüksek, refia. Devamını Oku

 • ABDULHAMİD LL: (mi: 1842-1918) 34′ üncü Osmanlı Padişâhıdır. 33 yıl saltanatta kalmış olan bu şefkatli Sultan,İslâmiyete son derece bağlı idi. Yüksek bir siyaset adamı ve devlet işlerini bizzat takibeden bir zattı. Memlekette bolluk ve refahı te’min için çalıştı. (R.Aleyh) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar