İLH Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İLH kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İLH: "İlâ âhir" sözünün kısaltılmışı.

İLH ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İSTIKSAR: (Kasr. dan) Kısma. Bir şeyin kısaltılmasını isteme. Devamını Oku

 • TELHİSEN: Kısaltılarak, hülâsaten, özet olarak, hülâsa tarzında. Devamını Oku

 • MUHTASAR: Az. Kısa. Uzun olmayan. * Tekellüfsüz. * İhtisar edilmiş. Kısaltılmış. Devamını Oku

 • C: Arabî ayların kısaltmalarında Cemaziyel Evvel ayının kısaltılmış hali. Devamını Oku

 • SALT: Bileyi taşı. * Kişinin kendi öz kızı. * Erkek ismi. * Geniş alın. * Vurmak mânâsına mastar. Devamını Oku

 • SİNEMATOĞRAF: Fr. Hareket yazmak demek olup kısaltılmış şekliyle sinema demektir. Devamını Oku

 • HAMDELE: “Elhamdülillah” demenin kısaca ismi. Bu sözün masdar haline getirilip kısaltılması. Devamını Oku

 • ELEST: $ Rabbiniz değil miyim? (meâlinde olan âyet-i kerimenin kısaltılmış işaretidir.) (Bak: Bezm-i elest, Kalubelâ) Devamını Oku

 • İCMAL-İ ŞEHRÎ: Aylık gelir ve giderleri, yahut yalnız giderleri toplu ve kısaltılmış olarak gösteren cetveller. Devamını Oku

 • MUHTASARAN: Kısa olarak. Muhtasar olarak. Kısaltılmış tarzda. Devamını Oku

 • LÂHAVLE: (Lâhavle ve lâkuvvete illâ billâhil-aliyyil azim” cümlesinin kısaltılmışı ki, “Kuvvet ve kudret ancak Cenab-ı Allah’tadır.” meâlinde olup bir belâ ve tehlike esnasında veya sabrın tükendiğini açıklamak için söylenir. Devamını Oku

 • BESMELE: $ in kısaltılmış ismi. Müslüman her işine Bismillah ile başlar. Yani her işi Allah adına ve Allah için yapar. Atomlardan yıldızlara kadar her varlık da Allah adına ve Allah için hareket eder. İnsan da Bismillah diyemiyeceği, yani Allah’ın emri ve izni olmayan bir işi ve hareketi yapmamak, onun emri dairesinde kalmakla gerçekten insan olur. Devamını Oku

 • ENTİMEM: yun. Man: Mantıkta kısaltılmış kıyas şekli. Öncül veya had denilen ve bilinen kaziyelerden biri söylenmeden sonuca varmak. Örnek: (Orucu bozdu, o halde 61 gün keffareten oruç tutması gerekir.) Burada hadlerden biri (Orucu bozan, 61 gün keffareten oruç tutar), kaziyesi biliniyor kabul edilerek söylenmiştir ve yalnız (Orucu bozdu) kaziyesinden hareket edilerek sonuç çıkarılmıştır. Devamını Oku

 • MİLHÎ: (Milhiye) Tuzla alâkalı. Tuzdan. Devamını Oku

 • ÜLHÜVVE: Oyuncak, çocuk oyuncağı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar