İ’LANEN Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İ’LANEN kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İ'LANEN: İlân ederek, ilân yoluyla.

İ’LANEN ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KIYASEN: Kıyas yoluyla, benzeterek, kaideye tatbik ederek. Devamını Oku

 • SELBEN: İnkâr yoluyla, * Gidererek, kaldırarak, yok ederek. Devamını Oku

 • İDARETEN: İdare için. Kanun ile değil, işin gelişine göre yaparak. İdare yoluyla, işi idare ederek. Devamını Oku

 • İHZAREN: Huzura getirerek. Birini mahkemeye dâvet ederek. * Hazırlayarak, ihzar ederek. Devamını Oku

 • MÜSTEHZİYANE: f. İstihza ederek, alay ederek ve eğlenerek. Oyuncak haline koyarak. Devamını Oku

 • MÜTEGANNİYANE: f. Teganni ederek. Terennüm ederek. Devamını Oku

 • TAİF: Etrafını dolaşarak ziyaret eden. Tavaf eden. Dolaşan. * Hicaz’da Mekke-i Mükerreme’nin yüz kilometre güneydoğusunda, Gazva Dağı’nın güney eteklerinde ve bir takım tepelerin batı eteklerinde olarak 1882 metrelik yükseklikte bir şehirdir. Peygamber (A.S.M.) hicretin sekizinci yılında Huneyn muharebesinden döndüklerinde Taif şehrini fethetmek arzu etmişlerse de, ahalisi kaleye sığınıp şiddetli bir şekilde karşı koymağa başladıklarından Peygamber Devamını Oku

 • HİTABEN: Birinin yüzüne söyleyerek, ona hitab ederek. Tevcih-i kelâm eyleyerek. Birine doğru hitab ederek. Devamını Oku

 • TEZVİREN: Tezvir yoluyla. Devamını Oku

 • KIDEMEN: Kıdemce, kıdem yoluyla. Devamını Oku

 • TECEVVÜZEN: Mecaz yoluyla. Devamını Oku

 • TAHMİNÎ: Tahmin yoluyla. Tahminle alâkalı. Devamını Oku

 • NEHREN: Nehirden. Nehir yoluyla. Devamını Oku

 • HÜKMEN: Hüküm yoluyla, hükmünde ve değerinde olarak. Devamını Oku

 • ALÂ-TARİK-İL MÜNAVEBE: Nöbetleşe, münâvebe yoluyla. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar