İKTİDARÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İKTİDARÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İKTİDARÎ: Güç ve iktidarla alâkalı ve mensub.

İKTİDARÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • MENSUBÎN: (Mensub. C.) Mensublar. Mensub ve alâkadar olanlar. Bir daire veya yerin adamları. Devamını Oku

 • MENSUBÂT: (Mensub. C.) Bir yere mensub olanlar. Bir yerin adamları. Devamını Oku

 • FARUKÎ: Hz. Ömer (R.A.) soyuna veya adâletine mensub olan. Hz. Ömer’e mensub ve müteallik. İmam-ı Rabbanî’nin bir lakabı. Devamını Oku

 • İSM-İ MENSUB: Gr: Kelimenin sonuna Türkçede “Li”, Arabça ve Farsçada kelime sessiz harfle bitiyorsa, bir “î”, sesli harfle bitiyorsa; yerine göre sesli harf atılarak veya atılmayarak “î” veya “vî” harfi getirilerek yapılan, nereli ve nereye mensub olduğunu ifade eden isimdir. İstanbullu, İstanbulî; Mekkeli, Mekkî; Konyalı, Konevî; Bağdatlı, Bağdadî… gibi.) Devamını Oku

 • İKTİDAR: Güç, takat. Kudret. Güç yetmek. Yapabilmek. Devamını Oku

 • ADEM-İ İKTİDAR: İktidarsızlık. Güçsüzlük. Kuvvetsizlikten gelen hastalık. Devamını Oku

 • KAVİYY-ÜL İKTİDAR: İktidarı kuvvetli. Devamını Oku

 • KUHÎ: f. Dağa mensub. * Dağla alâkalı. * Dağlı. Devamını Oku

 • MENSUB: (Bak: Mansub) Devamını Oku

 • DİHI: Köyle ilgili, köylü, köye mensub. Devamını Oku

 • VAVÎ: Vav harfine mensub. Vav harfi ile alâkalı. Devamını Oku

 • İSLAMÎ: İslâm dinine mensub, İslâm ile alâkalı. Devamını Oku

 • KADEMÎ: Ayakla alâkalı. Ayağa mensub. Devamını Oku

 • HAKİKÎ: Gerçek. Hakikate mensub. Sâhici, doğru. Devamını Oku

 • RÜFAÎ: Ahmed-i Rüfaî tarikatına mensub. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar