İKMAL Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İKMAL kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İKMAL: Tamamlamak. Bitirmek. Mükemmelleştirmek.

İKMAL ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İKMAL-İ NEVAKIS: Eksiklikleri tamamlamak. Devamını Oku

 • İKMAL-İ NÜSAH: Bütün sahifeleri tamam etmek, okuyup bitirmek. Devamını Oku

 • İSTİKMAL: Bir şeyin olgunluğa, kemale erdirilmesi. İkmal etmek. Eksiksiz ve tam oluş, tam ve kâmil olmak. Devamını Oku

 • İTMAM: Tamamlamak. Bitirmek. İkmal etmek. Tekmil etmek(…Ticaret ve memuriyet için, mühim vazifelerle bu dâr-ı imtihan olan dünyaya gönderilen insanlar; ticaretlerini yapıp, vazifelerini bitirip ve hizmetlerini itmâm ettikten so a; yine onları gönderen Hâlik-ı Zülcelâline dönecekler ve Mevlâ-yı Kerimlerine kavuşacaklar!… M.) Devamını Oku

 • TEKMİL: Bitirmek, tamamlamak. Kemâle erdirmek. * Tam, bütün, eksiksiz. Devamını Oku

 • HATME: Baştan aşağı (bütün Kur’ân-ı Kerimi) okuyup bitirmek. * Bir arada muayyen bir şeyi okuyup bitirmek. Devamını Oku

 • TAHRİF: (Harf. den) Harflerin yerini değiştirmek. Bozmak. Kalem karıştırmak. * Kendi menfaati veya başkasının zararı için bir ibârenin mânasını değiştirmek. * Başka tarafa meylettirmek. Devamını Oku

 • TEBDİL: Değiştirmek. Tağyir etmek. Bir şeyi başka bir hâle veya şeye değiştirmek. Devamını Oku

 • TAHKİM: Hakem tayin etmek. Hâkim nasbeylemek. * Kuvvetlendirme. Sağlamlaştırmak, kavileştirmek. * Birisini fesattan men’eylemek. * Mahkemede hasmın dâvalarının açıkça belli olması için hâkimi değiştirmek. Devamını Oku

 • TENMİYE: (Nemâ. dan) Büyütmek. Yetiştirmek. Artırmak. Bereketlenmek. * Fesad veren haber yetiştirmek. * Ateş içine odun atmak. Devamını Oku

 • ZEKVE: Tamamlamak. Kesmek. Devamını Oku

 • TEKMİLE: (Kemâl. den) Eksikleri tamamlamak için so adan yapılan şey, ek. İlâve. Devamını Oku

 • MÜSABEGA: Tamamlamak, yerli yerince etmek. Devamını Oku

 • TATRİM: Tamamlamak. * Ata tâlim ettirip hünerli ve iyi huylu yapmak. Devamını Oku

 • TETİMME: (Tetümme) (C.: Tetümmat) Tamam etme. Tamamlama. * Ek. Noksanını tamamlamak için ilâve edilen. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar