İKİNDİ DİVANI Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İKİNDİ DİVANI kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İKİNDİ DİVANI: t. Tanzimattan evvel sadrazamların kendi konaklarında yaptıkları divanlar. Bu divan ikindi namazından so a toplandığı için bu adı almıştı. Bâb-ı Âlî teşkilâtının ilk şekli olarak Divan-ı Hümayun, muayyen günlerde toplandığı zaman, vezir-i azamlar da divanda bitirilemeyen veya arza lüzum görülmeyen işleri kendi konaklarında salı ve perşembenin haricindeki günlerde hallederlerdi. Sadrazamdan başka hiçbir vezir, ikindi divanı aktedemezdi. (O.T.D.S.)

İKİNDİ DİVANI ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • KİRPAS: f. Padişah veya vezir konaklarındaki divanhâne. Devamını Oku

 • DESTUR (DÜSTUR): Asıl. * Kanun. * Vezir-i azam, baş vezir. Devamını Oku

 • DÂVER: Cenab-ı Hakk’ın (C.C.) bir ismidir. * Âdil, insaflı ve doğru olan hükümdar, vezir veya hâkim. Devamını Oku

 • VÜZERA: (Vezir. C.) Vezirler. (Bak: Vezir) Devamını Oku

 • DİVAN-I HARP: Harp divanı. Yüksek rütbeli askerlerin harp mes’eleleri veya harp suçluları hakkında işler için toplandıkları meclis. Devamını Oku

 • KÜND: Biçimsiz, yakışıksız, kısa. * Kesmez, kör. * Yiğit, cesaretli, cesur. * Anlayışsız. Fehim ve idraki kısa. Devamını Oku

 • KİNDİR: Kaba eşek. Devamını Oku

 • KÜNDÜR: (C: Kenadir) “Günlük” denilen nesne. * Şişman ve kısa boylu kimse. * Vahşi hımar, yabani eşek. * Büyük çuval. Devamını Oku

 • KÜNDÜS: Saksağan kuşu. Devamını Oku

 • İNDİYYAT: (İndî. C.) Birinin kendince uydurduğu şeyler. Bir kimsenin kendi görüş ve inanışına göre söylediği sözleri. Devamını Oku

 • DİVAN: Eskiden yaşamış şâirlerin şiirlerinin toplandığı kitap. * Büyük meclis. Büyük ve idâre işlerine bakan bilgili, nüfuzlu kimselerin toplandıkları yer. Devamını Oku

 • KÂLBÜD: f. Kalıp, şekil. * Gövde, beden, insan veya hayvan cesedi. Devamını Oku

 • DİYET-İ KÂMİLE: Huk: Öldürülen şahsın nefsine bedel olarak, câniden veya ailesinden alınan tam diyet olup, miktarı öldürülen kişiye göre değişir. Devamını Oku

 • DÂR-ÜN NEDVE: Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin münakaşalar için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey ibn-i Kilâb tarafından kurulmuştur. (So adan Hz. Muhammed’e (A.S.M.) karşı bulunanların toplanmalarından dolayı fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır.) Devamını Oku

 • DÂR-ÜN NEDVE: Müslümanlıktan evvel, Kureyş kabilesinin münakaşalar için toplandığı bir yerin adı olup, Kusey ibn-i Kilâb tarafından kurulmuştur. (So adan Hz. Muhammed’e (A.S.M.) karşı bulunanların toplanmalarından dolayı fesat ve münafıkların toplandıkları yer mânâsına kullanılmaya başlanmıştır.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar