İKİLİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İKİLİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İKİLİK: t. İki kuruş kıymetindeki eski gümüş para. * İki kısımdan meydana gelmiş. * Ayrılık, ihtilâf, ikiye bölünme, iki taraf olma.

İKİLİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İKİLİK: t. İki kuruş kıymetindeki eski gümüş para. * İki kısımdan meydana gelmiş. * Ayrılık, ihtilâf, ikiye bölünme, iki taraf olma. Devamını Oku

 • DARVİNCİLİK: 19. yy.da yaşamış İngiliz düşünürü Darwin’in kurduğu bir nazariye, görüş. “Evrim teorisi: Tekâmül nazariyesi” adıyla da anılan bu görüşe göre; insan dâhil bütün canlıların başlangıçta tek hücreli canlı olarak meydana geldiklerini, so a tesadüfen nesilden nesile farklılaşıp başkalaştığını, bu tesadüfî değişikliklerden çevre şartlarına uygun olanlara sahip canlıların yaşadığını, diğerlerinin yok olduğunu, böylece canlıların gittikçe Devamını Oku

 • HÂKİM-ÜŞ ŞER’: Kadılar (hâkimler) için kullanılan bir tâbirdir. Kadılar davaları şer’î hükümler dairesinde hall ü faslettikleri için bu tâbir meydana gelmiştir. Şeriat hâkimi demektir. Devamını Oku

 • KİSE: (Kis-Kese) f. Küçük-büyük torba kab. * Para kesesi. Kumaştan çanta biçiminde torba kab. * Yoğurt kesesi. * Para. Para hesabı. Öz para. * Kestirme yol. Devamını Oku

 • KATOLİK: Fr: Hıristiyanlardan bazılarınca Hz. İsa’nın (A.S.) vekili telâkki ettikleri papanın reisliği altında Hıristiyanlıkta bir mezheb ve bu mezhabe bağlı olanlar.(Ehl-i bid’a, dinsizliklerine ve ilhadlarına şöyle bir bahane buluyorlar. Diyorlar ki: “Alem-i insaniyetin müteselsil hadisâtına sebep olan Fransız ihtilâl-i kebirinde, papazlara ve rüesa-yı ruhaniyeye ve onların mezheb-i hassı olan Katolik mezhebine hücum edildi ve tahrib Devamını Oku

 • İKİ DİRHEM BİR ÇEKİRDEK: Mc: “Pek süslü” yerine kullanılır bir tabirdir. Osmanlı altını iki dirhem bir çekirdek ağırlığında olduğu için bu tâbir meydana gelmiştir. Devamını Oku

 • KÜTÜB-Ü SÂLİFE: Geçmişteki eski mukaddes kitaplar. Devamını Oku

 • KÜLLÎ: Külle mensub. Cüz’iyat ve ferdlerden meydana gelmiş olan. Umumi, bütün. * Çok, ziyade, fazla. * Man: İnsan dediğimiz zaman küll’ü ve küllîyi ifade etmiş oluyoruz. İnsanın eli, ayağı, kolu, gözü dersek cüz’ ve cüz’îyi ifade etmiş oluruz. Dünya denilirse küll; dünyanın karaları, kıt’aları veyahut denizleri dediğimiz zaman küll’ün eczasını ifade etmiş oluyoruz. Küll, cüz’lerden Devamını Oku

 • KÜREK CEZASI: Tanzimattan önce ve yelkencilik devrinde işledikleri ağır cürümden dolayı harp gemilerinden kürek çekmek üzere gemi hizmetine verilen kimseler. Bu gibiler, gemilerde kürek çektikleri için bu tâbir meydana gelmiştir. Devamını Oku

 • TAVAİF-İ MÜLÛK: Abbasi Devletinin parçalanması ile meydana gelen küçük devletler. Devamını Oku

 • KİRAMEN KÂTİBÎN: İnsanların iki tarafında bulunup, sevablarını ve günahlarını yazan meleklerin adı. Devamını Oku

 • MÜSEDDES: Altı kısımdan meydana gelmiş. * Altılı. Altıgen. Devamını Oku

 • LÂM-ÜT-TAHSİS VE TEMELLÜK: Ait olma ve sâhib bulunmayı bildirir. (Bak: Li) Devamını Oku

 • İFRAZCİYAN: Darphanede sikke (para) kesenler. Altun, gümüş ve bakır madenlerini para haline getirdikleri için bu tabir meydana gelmiştir. Devamını Oku

 • MEFARİK: (Mefrak ve Mefrik. C.) Başın tepe kısımları. Başta saçın ikiye ayrıldığı noktalar. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar