IHTİZA’ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

IHTİZA’ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

IHTİZA': Parça parça edip taksim etmek. * Kat'etmek, kesmek.

IHTİZA’ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • IHTİRAK: Kat’etmek, kesmek. Devamını Oku

 • KISMET: Bölmek ve ayırmak. Bahşetmek. Taksim etmek. * Fık: Hisse-i şâyiayı, yani, taksim olunmamış maldaki hisseleri sahiplerine tahsis etmektir. Devamını Oku

 • MUHARECE: Parmaklarıyla hesap edip taksim etmek. Devamını Oku

 • TAKSİM-İ GURAMÂ: Kârı veya zararı ortaklar arasında koydukları sermaye nisbetinde taksim etmek. * Fık: Bir borçlunun terekesini alacaklıların borç miktarları nisbetinde aralarında taksim etmek. Devamını Oku

 • HAZ’: Muhalefet etmek. * Taksim etmek, bölmek, paylaştırmak. Devamını Oku

 • HAZ’: Muhalefet etmek. * Taksim etmek, bölmek, paylaştırmak. Devamını Oku

 • KEBAİR: (Kebire. C.) Büyük şeyler, büyük günahlar. Kebairin sıralanışı:-Allah’ı inkâr etmek.-Allah’a şirk koşmak.-Kat’iyyen sâbit olan dini bir hükme inanmamak.-Allah’ın rahmetinden ümidini kesmek.-Allah’ın cezasından, mekrinden ve azabından emin olmak.-Günah üzerinde ısrar etmek. Yâni, herhangi bir günahı devamlı işleyip durmak.-Namazı, orucu terketmek. Allah yolunda cihaddan kaçmak.-Anaya, babaya âsi olmak. Yalan yere şehadet veya yemin etmek.-Bir kimseyi haksız Devamını Oku

 • MESULE: (C: Mesulât) Azap vermek, eziyet etmek. * Hayvanı oka nişan edip atmak yahut diri iken bir tarafını kesmek. Devamını Oku

 • HARBAK: Yarmak. * Kat’etmek, kesmek. * İfsad etmek, bozmak. * Deva, ilâç. Devamını Oku

 • KEND: Kesmek, kat’etmek. * Bir kimsenin nimetini ve iyiliğini bilmeyip inkâr etmek. Devamını Oku

 • NIZV: (C.: Nuzuv, Enzâ’) Gitmek. * Sebkat etmek. * Kesmek, kat’etmek. * Çekip çıkarmak. * Bırakmak. * Zayıf deve. * Eski elbise. Devamını Oku

 • CEBB: Bir kimsenin zekerini ve hayasını kesip hadım etmek. * Devenin hörgücünü kesmek.* Kökünden kesmek. Devamını Oku

 • IHTİDAM: Hizmet etmek. Devamını Oku

 • IHTİRAF: Cem’etmek, toplamak. Devamını Oku

 • IHTİLAC: Seğirtmek, koşmak. * Hareket etmek. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar