İHTİRA’-KERDE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İHTİRA’-KERDE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İHTİRA'-KERDE: f. Eşine rastlanmayan keşif. * Yaratılmamış olmak.

İHTİRA’-KERDE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • NA-KERDE: f. Yapılmamış, olmamış. Devamını Oku

 • TA’YİN-KERDE: f. Belirtilmiş. Tâyin edilmiş. Devamını Oku

 • SER-KERDE: f. Bir güruhun, bir takımın başı, reisi. * Şaki, haydut. Devamını Oku

 • TÂRÂC-KERDE: f. Yağmalanmış, talan edilmiş. Devamını Oku

 • TESLİM-KERDE: f. Teslim edilmiş olan. Devamını Oku

 • İHYA-KERDE: f. İhya edilmiş. Lutfedilmiş. Yeniden inşa edilmiş. Devamını Oku

 • ACİBE-İ HİLKAT: Her zaman yaratılan şekilden farklı olarak yaratılmış olan. (Meselâ: Normalinden çok fazla büyük cüsseli veya üç ayaklı olmak gibi) Devamını Oku

 • NETİCE-İ HİLKAT: Yaratılışın sonu, gayesi. Yaratılmanın neticesi. Devamını Oku

 • MECBUL(E): (Cibillet. den) Yaratılmış. Yaratılışında bir hâl veya sıfat bulunan. Devamını Oku

 • İHTİRAÎ: (C.: İhtiraiyyat) İcad ve ihtira ile alâkalı. Devamını Oku

 • BEKA: Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma. * İlm-i Kelâm’da : Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk’ın bir sıfatıdır. * Bâki olmak. Ebedîlik.(… Beşer bu asırda harplerin ve fenlerin ve dehşetli hâdiselerin ikazatıyla uyanmış ve insaniyetin cevherini ve câmi istidâdını hissetmiş. Ve insan, acib cemiyetli istidâdiyle yalnız bu kısacık, dağdağalı dünya hayatı Devamını Oku

 • BEKA: Devamlılık. Evvelki hâl üzere kalma. Dâim ve sâbit olma. * İlm-i Kelâm’da : Varlığının asla sonu olmayan Cenab-ı Hakk’ın bir sıfatıdır. * Bâki olmak. Ebedîlik.(… Beşer bu asırda harplerin ve fenlerin ve dehşetli hâdiselerin ikazatıyla uyanmış ve insaniyetin cevherini ve câmi istidâdını hissetmiş. Ve insan, acib cemiyetli istidâdiyle yalnız bu kısacık, dağdağalı dünya hayatı Devamını Oku

 • HALK-I CEDİD: Ba’sü bade-l mevt, yeniden yaratılış. Yeniden yeniye tekrâren yaratılma. Ana karnındaki çocuğun, insan suretine inkılâb ettiği devre. Devamını Oku

 • RA’ŞE(T): Titreme, titreyiş. * Korkmak, havf ve dehşete giriftar olmak. Devamını Oku

 • SEBEB-İ HİLKAT: Yaratılışa sebeb ve gaye, yaratılışa vâsıta ve âlet olan.(… Nasıl ki O Zât, hidayetiyle saadet-i ebediyenin sebeb-i husulü ve vesile-i vüsulüdür. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebeb-i vücudu ve vesile-i icadıdır. S.) Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar