İGTİFAR Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İGTİFAR kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İGTİFAR: Mağfiret olunma. * Şüyu' bulma.

İGTİFAR ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • TEEYYÜD: Kuvvetlenme. Kuvvet ve metânet bulma. Te’yid olunma. Devamını Oku

 • İGTİRAR: (Gurur. dan) Aldanma, iğfâl olunma. * Gururlanma. Kibirlenme, böbürlenme. Güvenilmeyecek şeye güvenme. * Gaflette olma, gafil bulunma. Devamını Oku

 • MÜDAVAT: Deva bulma. Hastaya bakma. İlâç bulma. Tedavi etme. Devamını Oku

 • AGFER: Mağfiret eden, bağışlayan, afveden. Devamını Oku

 • GAFİR: Mağfiret eden, kusurları örten, afveden Allah (C.C.) Devamını Oku

 • YAĞFİRULLAH: Allah mağfiret eyler, eylesin, günahlarını örtsün (meâlinde söylenir). Devamını Oku

 • SALAVATULLAH: Allah’ın rahmet ve inayeti, kusur ve günahları aff u mağfiret etmesi. Devamını Oku

 • GAFUR: (Gaffar ile aynı mânadadır.) Çok mağfiret ve merhamet eden, suçları en çok afveden. Cenab-ı Hak (C.C.) Devamını Oku

 • MAGFİRET: (Mağfiret) Cenab-ı Hakk’ın kullarının günahlarını örtmesi, affetmesi, rahmeti ile lütfu. Devamını Oku

 • İNHİLA’: Def’olunma, çıkarılma, kovulma. Devamını Oku

 • İNKIZAF: Kovulma, def olunma, atılma, uzaklaştırılma. Devamını Oku

 • İNKISAM: Kısımlara ayrılma. Bölünme. Taksim olunma. Devamını Oku

 • TEVEZZÜ’: Yer tutma. * Dağılma. Bölünme, taksim olunma. Devamını Oku

 • İHTİRASÎ: Korunma, muhafaza olunma, kendini gözetme. Devamını Oku

 • İHCAM: Bir şeyden korkarak vaz geçme, dönme. cayma. Men olunma. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar