İDRAK-İ DAKİK Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İDRAK-İ DAKİK kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İDRAK-İ DAKİK: İnce idrak.

İDRAK-İ DAKİK ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • ALGI: (İdrak) İnsanın kendi varlığından veya çevresinden aldığı uyarımların, zihinde yorumlanması, mânalandırılması. Doğru idrak gibi yanlış idrak da olabilir. Yanlış idrak göz yanılması yâhut olmıyan bir şeyi görmek şeklinde olabilir. Dünyayı, idrak sayesinde tanıyoruz. Bir idrakte hem afâki (objektif, nesnel), hem enfüsi (sübjektif, öznel) unsurlar bulunur. Bu sebeple idrak, gerçeğin bizzat kendisi değil, gerçeğin bir Devamını Oku

 • İDRAK: Anlayış. Kavrayış. Akıl erdirmek. Fehim. Yetiştirmek.(Maalesef insanlar teâvün sırrını idrak edememişler, hiç olmazsa taşlar arasındaki yardım vaziyetinden ders alsınlar! İ.İ.) Devamını Oku

 • İDRAKAT: (İdrak. C.) Anlayışlar, kavrayışlar, idrak etmeler. Devamını Oku

 • ZEVİ-L İDRAK: İdrak sahipleri. Anlayış ve akıl ile kavrayışlı olan. Devamını Oku

 • İDRAK-İ MAÂLÎ: Büyük mes’eleleri ve sırları kavramak, akıl erdirmek. Devamını Oku

 • İDRAK-İ MAÂLÎ: Büyük mes’eleleri ve sırları kavramak, akıl erdirmek. Devamını Oku

 • İSTİDRAK: Nâil olmak, ulaşmak, varmak. * Anlamak. * Gr: Bir kelimeyi, evvelki sözden neş’et eden bir tevehhümü kaldırmak için kullanmak. Devamını Oku

 • LÂMÜDRİK: Anlamayan. İdraksiz. İdrak etmeyen. Devamını Oku

 • HUŞENK: f. İdrak, akıl, iz’an. Devamını Oku

 • MÜDRİKAT: (Müdrik. C.) Akıllılar. İdrak sahipleri. Devamını Oku

 • NİVEND: f. İdrak, anlayış, akıl. Devamını Oku

 • MÜDRİKE: İdrak kuvveti. Akıl. Anlama kabiliyeti. Devamını Oku

 • ENA: Ermek, idrak. * Saat. Devamını Oku

 • BUDU’: Can sıkılması. * İdrak etme, anlama. Devamını Oku

 • MÜSTENKIH: Anlayan, idrak eden. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar