İDDİANAME Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İDDİANAME kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İDDİANAME: Müddei umuminin (savcının), iddialarını topladığı ve soruşturma sonunda mahkemede okuduğu yazı. (Ceza işlerinde hazırlık tahkikatının neticesi, davasının açılması için kâfi olduğu anlaşılırsa savcı bu dâvayı, ya ilk tahkikatın açılması hakkında sorgu hakimine bir talepname veya doğrudan doğruya mahkemeye bir iddianame vermek suretiyle açar. Savcının bu suretle davayı açtığını bildiren yazısına iddianame denir. (O.T.D.S.)

İDDİANAME ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İDDİA: Bir şeyin müsbet veya menfiliğini ısrarla söylemek. İleri sürülen fikir. Dâva etmek. Israr etmek. İnat etmek. Haklı veya haksız bir dâvaya kalkışmak.(Arzı ve bütün nücum ve şümusu tesbih taneleri gibi kaldıracak ve çevirecek kuvvetli bir ele mâlik olmayan kimse, kâinatta dâva-yı halk ve iddiâ-yı icad edemez. Zira her şey, her şeyle bağlıdır. M.) Devamını Oku

 • MUHYİDDİN-İ ARABÎ: (Hi: 560 – 638) İspanya’da doğmuş, Anadolu ve Arabistan’ı gezmiştir. Mutasavvıf ve büyük âlim idi. Birçok ilmi eserler yazmıştır. Kendisine Şeyh-i Ekber de denir. Fütuhat-ı Mekkiye, Füsus-ül Hikem adlı eserleri meşhurdur. Şam’da vefat etmiştir. (K.S.) Devamını Oku

 • İDDİAÎ: İddia ile alâkalı. Şahitsiz, delilsiz ve boş söz. Devamını Oku

 • İDDİRA’: Anlama, derketme, kavrama, fehmetme. * Hile ile aldatma. * (Kadın) saçını tarayıp salıverme. Devamını Oku

 • ÂDD: Kuvvet, salâbet. Devamını Oku

 • İDDİFA’: Isınma, ısıtma. Devamını Oku

 • LABÜDD: Çok lâzım. Elzem. Gerekli. * Her halde. Mutlaka. Muhakkak. * Ayrılık yok. Devamını Oku

 • MUGİDD: Gadap edici, kızgın, hiddetlenici. Devamını Oku

 • İDDİLAC: Gecenin geç vaktinde gitmek. Devamını Oku

 • İDDİYAN: Borçlanma, borca girme. Devamını Oku

 • İDDİHAL: Girme, duhul etme, dahil olma. Devamını Oku

 • MÜDD: İki avuç dolusu kadar bir ölçü. Ağırlıkça da 875 gr. kadardır. Devamını Oku

 • İDDİHAN: (Dühn. den) Güzel kokular sürünme. Devamını Oku

 • VİDD: Muhabbet, dostluk, sevgi. Devamını Oku

 • LÜDD: Çuval. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar