İDDE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İDDE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İDDE: Müddet. Zaman. Vakit. * Küfüv. Hemta. Arkadaş.

İDDE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • DÂR-I RİDDE: Aslında Müslim iken so adan irtidâd eden veya bir zaman İslâmiyeti kabul etmiş iken so adan mürted olan şahısların hâkim bulundukları yer.(Darürridde, yani: Mürtedlerden müteşekkil bir taifenin istilâ ederek hakimiyetleri altına aldıkları yerler, bazı ahkâm itibariyle dar-ı harbden ayrılır. Meselâ: Dar-ı harb ahalisiyle musalâha akdi caiz olduğu hâlde, darürridde ahalisiyle caiz olmaz. Çünkü Devamını Oku

 • DEMANKEŞ: f. Zaman, müddet, vakit, an. Devamını Oku

 • SAAT: Bir günün yirmi dörtte biri, saat. Zaman, vakit. Muayyen, belli bir vakit. Altmış dakikalık zaman. * Kıyâmet. Devamını Oku

 • VAKT: (Vakit) Zaman. Saat. Çağ. Mevsim. * Boş zaman. * Geçim. * Fırsat. * Muayyen, belli bir zaman. Devamını Oku

 • MÜDDET: Belli ve muayyen vakit. Devamını Oku

 • TAZYİ-İ EVKAT: Boş yere vakit geçirme. Zaman harcama. Vakit kaybetme. Devamını Oku

 • MÜDDEÂ: İddia olunan. Dâvâ olunan şey. Asılsız iddia edilen. Devamını Oku

 • BÜDDE: Nasib, hisse, pay. * Nihayet, son. Devamını Oku

 • BİDDE: Derman, tâkat, güç, kuvvet. Devamını Oku

 • SÜDDE: (C.: Süded) Kapı, eşik. Devamını Oku

 • MÜDDEÎ: İddia eden. İddiacı. Davacı. * Bir hükümde ayak direyen. Hak olduğunu veya herhangi hakkın zayi olduğunu dâvâ eden. * İnatçı, muannid. Devamını Oku

 • MİDDE: Cerahat, irin. Devamını Oku

 • MÜDDEÂ ALEYH: Aleyhinde dâvâ açılan. Devamını Oku

 • MÜDDEÂ ALEYH: Aleyhinde dâvâ açılan. Devamını Oku

 • MÜDDEİ-Yİ UMUMÎ: Milletin umum haklarını korumak üzere muhakemede hazır bulunan vazifeli, hukuk tahsilini bitirmiş hükümet memuru. Adliye bakanlığına bağlı, icra kuvvetini birlik halinde temsil eylemek üzere teşekkül eden, adlî idare makamında bulunan şahıs. Savcı. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar