İCTİMAİYYAT Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İCTİMAİYYAT kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İCTİMAİYYAT: İçtimaî ilimler. Topluluk hayatına dair ilimler. Sosyoloji.

İCTİMAİYYAT ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İLM-İ İCTİMAÎ: İçtimaî hayat ilmi. Toplu yaşayış ve cemiyet bilgisi. Sosyoloji. Devamını Oku

 • İCTİMAİYYUN: İçtimaî hayatı en güzel şekilde idareyi düşünen ve ona çalışan. İçtimaî mes’elelere dair ilimlerle uğraşan kimseler. Sosyologlar. Devamını Oku

 • İCTİMAÎ: Topluluğa ait, birlikte yaşayanlara dair. Cemiyet hayatına ait ve müteallik. Sosyal. Devamını Oku

 • ARABİYYAT: (Arabiyyet. C.) Arapçaya dâir ilimler, kitab veya fikirler. Arap edebiyatı. Devamını Oku

 • TAHİYYAT: Selâmlar. Duâlar. Manevî hayat hediyeleri. Tezahürat-ı hayatiye. * Mâlikiyet, beka ve mülk. (Bak: Et-tahiyyatü) Devamını Oku

 • ZEVKİYYAT: Zevk ve eğlenceye dair hususlar. Devamını Oku

 • ET-TAHİYYATÜ: Bütün mahlukatın hayatları, kal ve hâl dilleri ile Hâlıkları olan Allah’a (C.C.) karşı yaptıkları hamdler, şükürler, mânevi hayat hediyeleri. (Bak: Tahiyye) Devamını Oku

 • VİCDANİYYAT: Vicdanlılıklar. Vicdana ait hususiyetler ve hisler.(İ’lem eyyühel aziz! Hayrat ve hasenatın hayatı niyet iledir. Fesadı da ucb, riyâ ve gösteriş iledir. Ve fıtri olarak vicdanda şuur ile bizzat hissedilen vicdaniyatın esası, ikinci bir şuur ve niyet ile inkıtâ bulur.Nasıl ki amellerin hayatı niyet iledir. Onun gibi, niyet bir cihetle fıtri ahvâlin ölümüdür. Meselâ: Tevazua Devamını Oku

 • ULUM-U KEVNİYE: Kâinatın ilmi. Yaratılışa dair olan ilimler. Devamını Oku

 • ULUM-U KEVNİYE: Kâinatın ilmi. Yaratılışa dair olan ilimler. Devamını Oku

 • MÜSBET İLİMLER: (Pozitif ilimler) Tecrübe ve müşâhedeye dayanan ve nazari olmayan maddi ilimler. Herkesin kabul ettiği ve isbat vasıtaları ile doğruluğu isbat edilen ilimler. Devamını Oku

 • MER’İYYAT: (Mer’î. C.) Gözle görülen şeyler. Devamını Oku

 • ZÂHİRİYYAT: Dış görünüşler. Devamını Oku

 • BİD’İYYAT: (Bid’a. C.) Bid’alar. (Bak: Bid’a) Devamını Oku

 • CEM’İYYAT: (Cemiyet. C.) Cemiyetler. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar