İCTİBAZ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İCTİBAZ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İCTİBAZ: Mıknatıstaki kendine çekme hasiyeti.

İCTİBAZ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İCTİRAR: İleri ve geri çekme, çekilme. * Hayvanın geviş getirmesi. Devamını Oku

 • CEZB: Kendine doğru çekme. * İçme. Devamını Oku

 • CEZB: Kendine doğru çekme. * İçme. Devamını Oku

 • TEŞERRÜB: Suyu kendine çekme, içme. * Meşreb sahibi olma. Devamını Oku

 • KUVVE-İ CÂZİBE: Kendine çekici kuvvet. Dünyanın câzibe, yani çekme kuvveti. Devamını Oku

 • MIKNATIS: yun. Demir ve benzeri mâdenleri kendine çekici hususiyeti bulunan câzibe. * Başka te’sir altında kalmadan kuzey ve güney kutuplarına doğru yönünü değiştiren demir çubuk. (İki kutbu bulunan bu mıknatıslı çubuğun şimale bakan kısmına şimal (kuzey) ucu, cenuba çekilen ucuna da cenub (güney) ucu diyoruz. * Mağnetik oluş. Devamını Oku

 • MAGNATIS: Mıknatıs. Devamını Oku

 • METBU’: Kendine uyulan. Tâbi olunan. Halkın, kendine tâbi olduğu zat. * Hükümdar. Devamını Oku

 • ŞAHSİYYAT: Kişinin şahsına, kendine ait sözler. * Birinin kendine ait münasebetsiz sözleri. Devamını Oku

 • AHEN-KEŞ: f. Demiri çeken. Mıknatıs. Devamını Oku

 • AHEN-RÜBÂ: f. Demiri kapan, mıknatıs. Devamını Oku

 • MIKNATISİYYET: Mıknatıs kuvveti ve hassası. Devamını Oku

 • UBUDİYYET: Bendelik, kulluk, kölelik. Kul olduğunu bilip Allah’a itaat etmek. Allah’a teslim olup, Kur’an ve Peygamber (A.S.M.) vasıtası ile verilen emirleri aynen icra ve tatbike çalışmak.(İnsanlar kendileri için değil, Allah’a ubudiyet için yaratılmışlardır.)(Ubudiyet, emr-i İlâhîye ve rıza-i İlâhîye bakar. Ubudiyetin dâîsi, emr-i İlâhî ve neticesi rıza-i Hak’tır. Semeratı ve fevaidi, uhreviyedir. Fakat ille-i gaiye olmamak, Devamını Oku

 • MAGNETİK: yun. (Manyetik) Mıknatıs gibi çekici kuvveti olan. Devamını Oku

 • BAZİHANE: f. Oyun yeri, eğlence yeri. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar