İCRA-YI İCABÎ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İCRA-YI İCABÎ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İCRA-YI İCABÎ: Lüzum eden muamelenin yerine getirilmesi.

İCRA-YI İCABÎ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • VÂCİBE: Yapılıp yerine getirilmesi vâcib derecesinde lüzumlu olan şey. Devamını Oku

 • VECİBE: Borç hükmünde olan vazife. * Kanun ve ahlâkın icabı, yerine getirilmesi lâzım gelen şey. Devamını Oku

 • İSTİNGA: İtl. Yelkenlerin yukarı kaldırılıp toplanması ve bu işin yerine getirilmesi için verilen kumanda. Devamını Oku

 • ŞİCAB: Divit kapağı. * Her nesnenin ağzına, yarığına ve gedik yerine koyup tıkadıkları nesne. Devamını Oku

 • GURM: Bir kimse üzerine eda edilmesi, yerine getirilmesi lâzımgelen şey. Borç ve diyet gibi. (Garâmet de olur) Devamını Oku

 • İSTİFA-YI KISAS: Kısas hakkının bilfiil yerine getirilmesi. Câni hakkında kısas cezasının tatbik edilmiş olması. Devamını Oku

 • BÜRUDET-İ MUAMELE: Yapılan muamelenin soğukluğu. Devamını Oku

 • MÜEYYİDE: Te’yid eden. Te’yid edici. Kuvvetlendirici. * Kanun ve ahlâk emirlerinin yerine getirilmesini te’min eden kuvvet. Devamını Oku

 • MÜEKKİL: Vekil tayin eden. İşine vekilini ikame eden. İşleri için başkasını yerine bırakan. Devamını Oku

 • VÂCİB: (Vücub. dan) (C.: Vâcibât) Lüzumlu, mecburi olan. * Fık: Yerine getirilmesi her müslüman için gerekli ve borç olup, yapılmadığı takdirde büyük günah olan Allah’ın emirleri. Yapılması zannî delil ile belli olan. Terki câiz olmayan. Yapılması şer’an kat’i derecede bir delil ile sâbit olmamakla beraber, her halde pek kuvvetli bir delil ile sâbit bulunan şeydir. Devamını Oku

 • CANİŞİN: Birinin yerine geçen, birinin yerine vekâlet eden. Vekil. Devamını Oku

 • MUFÎ: İfa eden, ödeyen, yerine getiren. Devamını Oku

 • MÜNCİZ: Verdiği sözü yerine getiren. Ahdini yapan. İncâz eden. Devamını Oku

 • MÜTEBADİL: (Bedel. den) Birbirinin yerine geçen, tebâdül eden. * Nöbetle değişen. Devamını Oku

 • NEVVAB: Nâiblik eden. Birinin yerine vekil olarak iş gören. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar