İCRA HEY’ETİ Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İCRA HEY’ETİ kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İCRA HEY'ETİ: Mahkeme kararını tatbike memur olan heyet. İcra memurları heyeti.

İCRA HEY’ETİ ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İCRA MEMURU: Mahkeme kararını tatbik ile borçludan borcunu alıp alacaklıya vermekle vazifeli olan adliye memuru. Devamını Oku

 • İCRA: Bir işi yürütmek. * Yerine getirmek. Yapma. Tatbik etme. * Vekil göndermek. * Mahkeme kararını yerine getirmek. * Suyu akıtmak. * Huk: Borçlunun alacaklıya karşı ödemekle mükellef olduğu bir borcu, adlî bir teşekkül vâsıtasıyla ödetme. Devamını Oku

 • İCRA VEKİLLERİ HEY’ETİ: Vekiller heyeti. Başvekilin riyaset ettiği bakanlardan meydana gelen hey’et. Devamını Oku

 • HEY’ET-İ İÇTİMAİYE: İçtimaî heyet. Topluluğa âit heyet. Toplantı heyeti. Devamını Oku

 • MAHKEME-İ TEMYİZ: Adliye mahkemelerince verilen karar ve hükümlerin son inceleme ve tahkik mercii olan yüksek mahkeme. Devamını Oku

 • ÜCRA: f. Pek uçta ve kenarda olan. Uzak. (Bu kelime, Arapça zannedilerek “hücra” yazılması yanlıştır.) Devamını Oku

 • İCRA KUVVETİ: Memleketi idâre eden, kanunları tatbik eden kuvvet. Devamını Oku

 • CEMAAT: Topluluk. Bir yere toplanmış insanlar. Takım, bölük. * Fık: Bir imama uyup namaz kılan müslümanların heyeti. Bir mezhebe tâbi bir heyet teşkil eden ahali. * Aralarındaki münasebetleri din, örf ve âdetlere göre tanzim eden, akrabalık, komşuluk, hemşehrilik gibi rabıtalarla birbirine bağlı insan topluluğu. Devamını Oku

 • HÜKÜMNAME: f. Bir mahkeme veya hey’etin hüküm ve kararını hâvi vesika. Hükmü ihtiva eden kâğıt. Devamını Oku

 • İ’LAM: Bildirmek. Belli etmek. Anlatmak. * Mahkeme hükmünü bildiren resmi karar yazısı. Devamını Oku

 • MUHTESİB: (Hisab. dan) Belediye işlerine bakan memur. * Kanundan ziyâde idâri ve örfi işler için karar veren. İhtisâb ağası. (Bak: İhtisab) Devamını Oku

 • KAZİYE-İ MUHKEME: Tam, sağlam hüküm. Temyizin tasdikinden geçmiş, değişmez hâle gelmiş mahkeme kararı ki, böyle bir karara mazhar olan herhangi birşey hakkında tekrar dava açılamaz; dâva mevzuu yapılamaz. Aksi takdirde kanun namına kanunsuzluk yapılmış olur. Buna “Kaziye-i mahkumun bihâ” da denir. (Bak: Muhkem kaziyye) Devamını Oku

 • MAHCUZ: (Hacz. den) Huk: Hacz edilmiş. Mahkeme kararıyla rehin altına alınmış. Devamını Oku

 • MÜSTAKARR: (Karar. dan) Karar bulan, bir yerde sabit ve sakin olan. Kararlı. * Karargâh. Durulan yer. Devamını Oku

 • MUKAZZEZ: Heyeti hafif olan kimse. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar