İCARE-İ SAHİHA Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İCARE-İ SAHİHA kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İCARE-İ SAHİHA: İn'ikad ve sıhhat şartlarını tamamen câmi' olan icaredir ki, şuyu'ı asilden ve şartı mufsidden hâli olmak üzere malum bir menfaatı, malum bir bedel mukabilinde temlik etmekten ibarettir.

İCARE-İ SAHİHA ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İCARE-İ FÂSİDE: İn’ikad şartlarını câmi’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. Devamını Oku

 • İCARE-İ FÂSİDE: İn’ikad şartlarını câmi’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜN’AKİDE: Bey’ide olduğu gibi in’ikad şartlarını tamamen câmi’ olan icaredir. Devamını Oku

 • İCARE-İ GAYR-İ MÜN’AKİDE: İn’ikad şartlarını tamamen veya kısmen câmi’ olmayan icaredir ki, buna “İcare-i batıla” da denir. Devamını Oku

 • ARÂZİ-İ MEVKUFE-İ SAHİHA: Huk: Arâzi-i memlükeden şartlarına uygun olarak vakfolunan yerler. Devamını Oku

 • İCARE-İ MEVKUFE: Başkasının hakkı taalluk edip icazeti lahık olmadıkça nâfiz olmayan icaredir. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜŞAHERE: Aylık olarak yapılan icaredir. Bir haneyi bir aylığına kiraya vermek gibi. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜSANEHE: Yıllık olarak yapılan icaredir. Bir hanenin bir yıl müddetle kiraya verilmesi gibi. Devamını Oku

 • NİKÂH-I SAHİH: Sıhhat şartlarını cami’ olan nikâh. Devamını Oku

 • HALVET-İ SAHİHA: Karı-kocanın aralarında şer’î mâni bulunmaması halinde birleşmeleri. Devamını Oku

 • EHADİS-İ SAHİHA: (Bak: Hadis-i Sahih) Devamını Oku

 • CEDDE-İ SAHİHA: Babanın anası, babaanne. Devamını Oku

 • ESBAB-I SAHİHA: Doğru ve sahih sebepler. Devamını Oku

 • HİCARE: (C.: Hıcer) Su üstünde olan kabarcık. * Taş. Devamını Oku

 • İCARE-İ AKAR: Ev, dükkân, arsa gibi yerlerin kirası. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar