İCARE-İ MÜN’AKİDE Osmanlıca ne demek?

Sponsorlu Bağlantılar

Sponsorlu Bağlantılar

İCARE-İ MÜN’AKİDE kelimesinin Osmanlıca anlamı nedir?

İCARE-İ MÜN'AKİDE: Bey'ide olduğu gibi in'ikad şartlarını tamamen câmi' olan icaredir.

İCARE-İ MÜN’AKİDE ile alakalı bazı sözcükler ve Osmanlıca anlamı

 • İCARE-İ GAYR-İ MÜN’AKİDE: İn’ikad şartlarını tamamen veya kısmen câmi’ olmayan icaredir ki, buna “İcare-i batıla” da denir. Devamını Oku

 • İCARE-İ FÂSİDE: İn’ikad şartlarını câmi’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. Devamını Oku

 • İCARE-İ FÂSİDE: İn’ikad şartlarını câmi’ olduğu halde sıhhat şartlarını tamamen veya kısmen cami olmayan icaredir. Bu, aslen meşru olduğu hâlde vasfen meşru bulunmamış olur. Binaenaleyh böyle bir icareyi mucir ile müstecirden herhangi biri fesh edebilir. Devamını Oku

 • İCARE-İ SAHİHA: İn’ikad ve sıhhat şartlarını tamamen câmi’ olan icaredir ki, şuyu’ı asilden ve şartı mufsidden hâli olmak üzere malum bir menfaatı, malum bir bedel mukabilinde temlik etmekten ibarettir. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜŞAHERE: Aylık olarak yapılan icaredir. Bir haneyi bir aylığına kiraya vermek gibi. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜSANEHE: Yıllık olarak yapılan icaredir. Bir hanenin bir yıl müddetle kiraya verilmesi gibi. Devamını Oku

 • İCARE-İ MEVKUFE: Başkasının hakkı taalluk edip icazeti lahık olmadıkça nâfiz olmayan icaredir. Devamını Oku

 • İCARE-İ AKAR: Ev, dükkân, arsa gibi yerlerin kirası. Devamını Oku

 • HİCARE: (C.: Hıcer) Su üstünde olan kabarcık. * Taş. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜECCELE: So adan alınacak kirâ. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜNECCEZE: Bir şeyi akd-i icare ânından itibaren kiraya vermektir. Akd zamanında kiranın başlangıcı söylenmezse kira, bir icare-yi müneccezeye haml olunur. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜNECCEZE: Bir şeyi akd-i icare ânından itibaren kiraya vermektir. Akd zamanında kiranın başlangıcı söylenmezse kira, bir icare-yi müneccezeye haml olunur. Devamını Oku

 • İCARE-İ MÜZAFE: Bir şeyi gelecek muayyen bir vakitten itibaren kiraya vermektir. Meselâ: Bir hâneyi gelecek falan ayın birinden itibaren bir sene müddetle şu kadar bin liraya kiraya vermek, bir icare-i müzafedir. Devamını Oku

 • İCARE: Kira. Gelir, irâd. Ücret. * Fık: Belli bir menfaati belli bir karşılık ile satmak. Devamını Oku

 • İSTİCARE: (Cevr. den) Yardım ve korunma isteme. * Sığınak isteme. Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar